Skip to Content

Інформує Фастівське бюро правової допомоги

Відповідальність роботодавців за використання праці без оформлення трудових відносин

Статтею 24 Кодексу законів про працю України передбачено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формувань та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Трудовий договір із фізичною особою має бути укладений обов’язково в письмовій формі у двох примірниках. Один примірник договору після його підписання залишається у роботодавця, другий  - у працівника. Реєстрація трудового договору чинним законодавством не передбачена.

Після підписання трудового договору роботодавець має видати наказ про прийняття працівника на роботу та повідомити про це органи фіскальної служби, після чого працівник може бути допущений до роботи (до виконання трудових обов’язків).

Трудові спори за заявами працівників про оформлення трудових відносин у разі виконання ними роботи без укладення трудового договору та встановлення періоду такої роботи розглядаються безпосередньо в міських, районних чи міськрайонних судах (судах 1-ї інстанції).

Працівник може звернутися із заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався про порушення свого права.

За використання праці найманих працівників без оформлення трудових відносин чинним законодавством України передбачено кримінальну, адміністративну та фінансову відповідальність.

Кримінальна відповідальність: (ст. 172 Кримінального кодексу  України) передбачає для роботодавця штраф від двох до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 34 до 51 тис. грн.), або позбавлення права обіймати певні посади чи провадити певну діяльність на строк до трьох років, або виправні роботи на строк до трьох років, або виправні роботи на строк до двох років.

Якщо  неоформленими    працювали неповнолітній, вагітна жінка, одинокий батько, мати або особа, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, то роботодавцю загрожує штраф від трьох до п’яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян ( від 51 до 85 тис. грн.), або позбавлення права обіймати певні посади чи продовжувати певну діяльність на строк до п’яти років, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців. Для порушення кримінального провадження працівник має звернутися до правоохоронних органів.

Фактичний доступ працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця або осіб без громадянства та осіб, щодо яких ухвалено рішення про оформлення документів для вирішення питання про надання статусу біженця, на умовах трудового договору( контракту) без дозволу застосування праці іноземця або особи без громадянства тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ й організацій, незалежно від форми власності, фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, - в сумі від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (8500 – 17000).

Якщо роботодавець у продовж року повторно вчинить аналогічне правопорушення, то штраф на посадових осіб підприємств, установ й організацій, незалежно від форми власності, фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, становитиме від 100 до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (17000 – 34000 грн.)

Юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть також фінансову відповідальність у вигляді штрафу в разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту),  оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємства, та виплати заробітної плати (винагороди) без урахування та сплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податки -  у 30- кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого складено порушення (96 тис. грн. за кожного неоформленого працівника).

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ:

«Що таке соціальна відпустка?»

 

Кодексом законів про працю України та Законом України «Про відпустки» від 15.11.1996 за № 504/96-ВР врегульовано державні гарантії права громадян на відпустки, визначено умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відпочинку, відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, а також виховання дітей та іншого.

Одним із видів відпусток є «соціальна відпустка».

Соціальні відпустки бувають 3-х видів, а саме:

  1. у зв'язку з вагітністю та пологами(регулюється ст. 179 Кодексом Законів про працю України та ст. 17 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 за № 504/96-ВР);
  2. для догляду за дитиною до досягнення нею трирічноговіку(регулюється ст. 181 Кодексом Законів про працю України та ст. 18 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 за № 504/96-ВР);
  3. додаткові соціальні відпустки працівникам, якімаютьдітей, а саме:
  • відпустка жінкам, які усиновили дітей (регулюється ст. 182 Кодексом Законів про працю України та ст. 18-1 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 за № 504/96-ВР);
  • додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину інваліда  - інваліда з дитинства підгрупи А-І (регулюється ст. 182-1 Кодексом Законів про працю України та ст. 19 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 за № 504/96-ВР).

 

ВІДПУСТКА У ЗВ'ЯЗКУ З ВІГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ:

 

надається на підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю:

1) допологів - 70 календарнихднів;

2) післяпологів - 56 календарнихднів (70 календарнихднів - у разінародженнядвох і більшедітей та у разіускладненняпологів), починаючи з дня пологів.

Особам,  які  усиновили  новонародженихдітейбезпосередньо з пологового  будинку, надається  відпустка   з   дня   усиновленнятривалістю  56  календарних  днів  (70 календарних  днів  -   при усиновленні  двох  і  більше  дітей).  У  разіусиновленнядитини(дітей)  обома  батьками  вказана  відпустка  надається  одному  з батьків  на  їх  розсуд.

Відповідно до вимог Закону України  «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 18.01.2001 за № 2240-ІІІ допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) на період відпустки у зв’язку з вагітністю  та пологами.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 Закону України  «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 18.01.2001 за                        № 2240-ІІІ допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати, обчисленої у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і не залежить від страхового стажу.

 

ВІДПУСТКА ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО ДОСЯГНЕННЯ НЕЮ ТРИРІЧНОГО ВІКУ:

 

Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Цявідпустка  може  бути  використана  матір'ю дитини повністю або частинами.  Крім цього батько дитини, баба, діт чи інший родич, який фактично доглядає дитину або особа, яка усиновила дитину з пологового будинку, чи взяла під опіку також має право на оформлення зазначеної відпустки .

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічноговіку тавідпустка без збереженнязаробітної плати (частинитретя та шостастатті 179 Кодексу законів про працю України) надаються за заявою жінки або осіб, зазначених у частинісьомійстатті 179 цього Кодексу, повністю або частково в межах установленогоперіоду та оформляються наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічноговіку тавідпустка без збереженнязаробітної плати (частинитретя та шостастатті 179 цього Кодексу) зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. Час відпусток, зазначених у ційстатті, до стажу роботи, що дає право на щорічнувідпустку, не зараховується.

Крім того, за працівником  зберігається його посада, тобтопрацівника не можназвільнити або скоротитипід час такоївідпустки.

Відпустка по догляду за дитиною по досягненнянеї 6-річного віку надаєтьсятільки у випадку наданнявідповідноїдовідки про стан здоров’ядитини. У ційдовідці повинно бути зазначено, що цядитина не можеперебувати у дитячомузакладі, що вона потребує догляду тільки в домашніхумовах. Такадовідка, при необхідності, оновлюєтьсякоженрік для продовженняцієївідпустки. Але цевжевідпустка без збереженнязаробітної плати, без збереження стажу та без фінансовоїдопомоги від держави, хоча посада зберігається за жінкою і в цьому випадку.