Skip to Content

Аналіз регуляторного впливу.

 

Аналіз регуляторного впливу
До проекту Розпорядження голови Фастівської районної державної адміністрації
«Про встановлення плати за земельні ділянки та об’єкти водного фонду, що знаходяться в платному користуванні на умовах оренди»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

У зв’язку з проведенням нормативно-грошової оцінки земельних ділянок та об’єктів водного фонду на території Фастівського району та високих відсоткових ставок, що затверджені рішенням Фастівської райдержадміністрації, сплата оренди за раніше затвердженими ставками стала досить значним фінансовим тягарем для підприємців району.

Встановлення нових відсоткових ставок відповідно до діючої нормативно-грошової оцінки надає можливість збільшити надходження до сільських та селищних бюджетів, дозволяє знизити фінансовий тиск на підприємців району, створює необхідні умови для їх діяльності.

Розробка проекту регуляторного акту здійснюється відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. ст. 17, 90, 93, 124-126 Земельного кодексу України, Податковий кодекс України, у зв’язку з прийняттям Програми вдосконалення земельних відносин у Фастівському районі на 2009-2015 роки затвердженої рішенням Фастівської районної ради №03-24-V від 28.04.2009 року, Програми освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорони земель, проведення нормативної грошової оцінки землі, розмежування земель, державної та комунальної власності і проведення інвентаризації земель у Фастівському районі на 2010-2011 роки затвердженої рішенням Фастівської районної ради №03-33-V від 29.10.2010 року, та Програми освоєння земель для сільськогосподарських ї лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорони земель, проведення нормативної грошової оцінки землі, розмежування земель, державної та комунальної власності і проведення інвентаризації земель у Фастівському районі на 2010-2011 роки.

Дія регуляторного акта розповсюджується на фізичних та юридичних осіб, що здійснюють свою господарську діяльність на території Фастівського району.

2. Цілі регулювання

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми вцілому. Основними цілями його прийняття є:

- реалізація державної політики у сфері земельних відносин;

- забезпечення ефективного використання земельних ділянок та об’єктів водного фонду;

- застосування єдиних відсоткових ставок для суб’єктів господарювання Фастівського району;

- збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів;

- створення конкурентних умов для діяльності бізнесу.

3. Альтернативні способи досягнення цілей

- Проведення розрахунку орендної плати у залежності від категорії земель, строку оренди та видів груп користувачів.

- Збереження чинного регулювання. Ця альтернатива була відкинута розробниками, оскільки в результаті затвердження нової нормативно-грошової оцінки земель сплата за діючими відсотковими ставками призведе до значного фінансового навантаження на суб’єктів господарювання.

4. Механізм розв’язання проблеми

Реалізація запропонованого регулювання здійснюватиметься шляхом впровадження наступних заходів:

- розробка проекту рішення Фастівської райдержадміністрації «Про встановлення плати за земельні ділянки та об’єкти водного фонду, що знаходяться в платному користуванні на умовах оренди»;

- розгляд і обговорення проекту рішення Фастівської райдержадміністрації «Про встановлення плати за земельні ділянки та об’єкти водного фонду, що знаходяться в платному користуванні на умовах оренди»;

- оприлюднення нового регулювання в районних засобах масової інформації;

- забезпечення раціонального і ефективного використання земельного та водного фонду району;

- розгляд проекту рішення на сесії Фастівської районної ради.

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути політико-правові та економічні тенденції, що виникають в державі, зокрема - підвищення темпів інфляції.

Встановлення відсоткової ставки в межах 3-5% дасть поштовх до розвитку підприємницької діяльності в районі, знизить фінансовий тиск на вже діючі підприємства та забезпечить створення необхідних умов для їх діяльності.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

Ухвалення запропонованого регуляторного акту впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян, інтереси суб’єктів господарювання, інтереси держави.

Вигоди Витрати
Держава
створення рівних умов конкуренції контроль за виконанням вимог регуляторного акта
наповнення доходної частини бюджетів всіх рівнів адміністрування регуляторного акта, складання додаткових угод
прозорість і гласність у процесі формування розміру орендної плати контроль за виконанням вимог регуляторного акта
Суб’єкти господарювання
рівні умови конкуренції та визначеність відносно розміру орендної плати за землю Необхідність переукладення договорів оренди землі, які не відповідають вимогам чинного законодавства, збільшення розміру орендної плати
Громадяни
одержання більш якісних послуг від органів виконавчої влади  

 

7. Строк дії регуляторного акта.

Постійний, із можливістю внесення до нього змін шляхом коригування відсоткової ставки для встановлення орендної плати за землю.

8. Показники результативності

Виходячи з цілей державного регулювання для відстеження результативності регуляторного акта обрано такі показники:

- сума надходжень до бюджету у вигляді орендної плати за рік, грн.

- кількість суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність на території району та на яких розповсюджується дія регуляторного акта.

Кількість суб’єктів господарювання Надходження до бюджету до впровадження регуляторного акту Надходження до бюджету після впровадження регуляторного акту
18 166585,82 219425,36

При цьому вигоди від впровадження регуляторного акту складають: 52836,54 грн.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності.

Строки проведення відстеження:

- базове – до набрання чинності;

- повторне – через рік від набрання чинності;

- періодичне – через три роки після закінчення повторного відстеження.

 

Голова адміністрації                                                                                           А.А. Бусєнков