Skip to Content

Фінансові ресурси

Інформація про використання бюджету

Фастівського району за 2015 рік

 

Згідно звітних даних за 2015 рік до загального фонду зведеного бюджету Фастівського району надійшло  36,1 млн. грн. власних та закріплених доходів, що складає 126,1 відсотків планових показників з урахуванням змін, при умові виконання всіх місцевих бюджетів. В порівнянні з 2014 роком збільшення надходжень, з урахуванням змін в законодавстві,  склало  11,9 млн. грн.,  або 49,5  відсотків,  що на 4 відсотки більше середньобласного показника,  відповідно по податку на доходи фізичних осіб  надходження збільшились на 29,6 відсотків, по платі  за землю на  46,9 відсотків по єдиному податку  на 36,6 відсотків.  За 2015 рік  районний бюджет отримав 15,3 млн.грн., що складає117,5 відсотків планових показників  з урахуванням змін.

З Державного бюджету базова та стабілізаційна дотації, освітня та медичні субвенції надійшли в  запланованих обсягах.

До спеціального фонду надійшло 16,0 млн.грн., в тому числі власних надходжень  бюджетних установ  14,7 млн. грн.

  Видатки  загального фонду зведеного бюджету району виконані в сумі 202,8млн. грн. , що становить 96,6  відсотка уточнених   призначень  на 2015 рік, спеціального фонду – 21,9млн.грн.

З районного бюджету здійснено видатків на 182,7млн. грн. , без врахування цільових субвенцій  та міжбюджетних трансфертів  - 119,7млн. грн. Витрати спеціального фонду становлять-15,0млн. грн.

 На соціальні виплати спрямовано 97,1млн. грн., що без цільових субвенцій  та міжбюджетних трансфертів  складає  81,1 % запланованих на звітний період видатків районного бюджету, та на оплату енергоносіїв 14,2млн. грн. , що складає  11,9% видатків районного бюджету .

Станом на 1 січня 2016 року по загальному фонду кредиторська заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями та за спожиті бюджетними установами енергоносії  відсутня.

 

Затверджений районний бюджет Фастівського району на 2016 рік

 

Районний бюджету на 2016 рік затверджено у відповідності з вимогами Бюджетного кодексу України та іншими нормативними актами чинного законодавства.

До доходів загального фонду заплановано отримати власних надходжень 14,0 млн. грн., а також наступні кошти  з державного бюджету: базову дотацію 8,6 млн. грн.; освітню субвенцію 43,6 млн. грн.,медичну субвенція  – 18,2 млн. грн., субвенції на соціальний захист населення 77,3 млн. грн. Крім того передбачено  надходження  іншої субвенція з обласного бюджету ( на медичне обслуговування  громадян  які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи) 1,2 млн. грн., та   субвенцію на утримання об’єктів спільного користування (з бюджету м. Фастів  на утримання закладів охорони здоров’я)   24,6 млн. грн.

До доходів спеціального фонду заплановано надходження 2,6 млн. грн.

Районним бюджетом на 2016 рік передбачається загальна сума видатків  по загальному фонду в обсязі  187,3  млн. грн. 

З загального фонду районного  бюджету заплановано видатки на  функціонування закладів :

- освіти -  53,3млн. грн.; 

- охорони здоров’я –  43,9 млн. грн.; 

- культури і мистецтва – 6,5 млн. грн.;

- органів місцевого самоврядування –0,9 млн. грн.;

- фізичної культури та спорту -0,5 млн. грн.;

- центру соціальних служб , сім`ї та молоді – 0,2 млн. грн.;

- територіального центру по обслуговуванню одиноких та непрацездатних громадян – 4,3 млн. грн.;

- інші видатки-0,2млн.грн. (надання матеріальних допомог, фінансова підтримка редакції газета «Перемога» , виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги,  управління АПК);

- субвенції з державного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення населення  – 77,3 млн. грн. ;

- резервний фонд-0,3 млн. грн.

Районним бюджетом на 2016 рік передбачається загальна сума видатків  по спеціальному фонду в обсязі 2,6млн. грн., в тому числі:  заклади освіти – 0,5 млн. грн.,  заклади охорони здоров’я – 1,8 млн. грн., територіальний центр – 0,1млн.грн., відділ культури – 0,2 млн. грн., управління АПК- 0,03млн., в тому числі бюджет розвитку становить 0,03млн. грн.

 

                                                Виконання районного бюджету

                                       Фастівського району за І квартал  2016 року

Доходи зведеного бюджету за звітний період виконано в сумі  67027,8  тис. грн,   зокрема доходи загального фонду в сумі 65200,1 тис. грн, що становить 32,0  % річних планових  показників з урахуванням змін, та 105,9 відсотків  до уточнених показників за І квартал,  відповідно доходи спеціального фонду виконані в сумі  1827,7  тис. грн.,  що становить  48,6  відсотка до уточнених річних призначень.

 Доходи районного бюджету за звітний період виконано в сумі 59823,6 тис. грн, зокрема, доходи загального фонду в сумі 58183,5  тис. грн., що становить 30,9  % до  планових  річних показників  з урахуванням змін, та 100,2 відсотків до уточнених показників за І квартал,  відповідно доходи спеціального фонду виконані в сумі   1640,1  тис. грн.,  що становить   46,5   відсотка  до  уточнених  призначень на рік.

Згідно даних аналізу, за І квартал зведений бюджет  по надходженнях доходів без врахування міжбюджетних трансфертів виконано на 175,4 %  при умові виконання  уточнених річних показників на 38 відсотків, відповідно  районний - на   126,5  % , виконання річних показників складає 27 відсотків, сільські та селищні бюджети в цілому  виконано на 227,8 % .

         Згідно наданих Васильківською ОДПІ ГУ ДФС у Київській області даних та інформації, загальна сума податкового  боргу до місцевого бюджету Фастівського району станом на 01.04.2016 р. становить 4553,9 тис. грн. 

До спеціального фонду районного бюджету за звітний період надійшло 1640,1   тис. грн.

Видатки  загального фонду зведеного бюджету району виконані в сумі 62548,0 тис. грн. , що становить 29,9  відсотка уточнених   призначень  на 2016 рік та 88,6 відсотка уточнених бюджетних призначень на І квартал 2016 року. Видатки спеціального фонду складають 2106,6 тис.грн. , що становить 27,5  відсотка уточнених   призначень  на  рік.

З районного бюджету здійснено видатків на 58055,8 тис. грн. , що становить 93,3 відсотка уточнених бюджетних призначень на І квартал 2016 року. Без врахування цільових субвенцій  та міжбюджетних трансфертів  здійснено видатків із загального фонду на суму 25415,8 тис. грн., зі спеціального фонду на суму 1479,4 тис. грн.

На соціальні виплати спрямовано 21388,5тис. грн., що без цільових субвенцій  та міжбюджетних трансфертів  складає  84,1% запланованих на звітний період видатків районного бюджету, та на оплату енергоносіїв 2689,3 тис. грн. , що складає  10,6% видатків районного бюджету .

Бюджетні установи району за І квартал 2016 року профінансовано в середньому на 25,0 % в порівнянні з уточненими показниками на рік.

Станом на 1 квітня 2016 року по загальному фонду кредиторська заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями відсутня , за спожиті бюджетними установами енергоносії  складала – 14,8 тис. грн. Станом на 18.04.2016р. повністю погашена.

 

 

        Внесення змін до рішення  районної ради «Про районний     бюджет Фастівського району  на 2016 рік» рішенням сесії районної ради від 25.02.2016р.

Внести зміни до районного бюджету по загальному фонду:

 Збільшити дохідну  частину районного бюджету по КБК 41035000 «Іншої субвенції»  на 829161    грн.,  в тому числі отриманої від:  Великогуляківського сільського бюджету - 81000 грн.,  Веприківського сільського бюджету - 70000 грн.,  Дідівщанського сільського бюджету - 35200 грн.,  Дорогинського сільського бюджету - 248600 грн.,  Малополовецького сільського бюджету - 10000 грн.,  Малоснітинського сільського бюджету - 9000 грн.,  Мотовилівськослобідського сільського бюджету -20000 грн.,  Пришивальницького  сільського  бюджету - 31000 грн.,  Скригалівського сільського бюджету - 6450 грн.,  Томашівського сільського бюджету - 72586 грн.,  Триліського  сільського  бюджету - 44000 грн.,  Фастівецького сільського бюджету - 111325 грн.,  Червономотовилівського сільського бюджету - 46000 грн., Дмитрівського сільського бюджету - 20000 грн., Кожанського селищного бюджету - 24000 грн.        

 Збільшити дефіцит загального фонду бюджету на 1 557 087  грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів освітньої субвенції на 1 січня 2016 р.

Кошти направити  на забезпечення безперебійного фінансування загально- освітніх навчальних закладів Фастівського району : відділ освіти Фастівська РДА  - 1 557 087 грн.

 Збільшити профіцит загального фонду районного бюджету за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму – 818 350 грн.  

 Збільшити дефіцит загального фонду бюджету на 1 622 324  грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів медичної субвенції на 1 січня 2016 р.

Кошти направити  на забезпечення безперебійного фінансування Фастівської ЦРЛ та КЗ Фастівський центр первинної медико - санітарної допомоги: Фастівська ЦРЛ  - 1 550 000 грн., КЗ Фастівський центр первинної медико - санітарної допомоги – 72 324 грн.

Збільшити дефіцит загального фонду бюджету на 184169 грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів на рахунку загального фонду районного бюджету на 1 січня 2016 р.

Кошти направити  на забезпечення безперебійного фінансування відділу освіти Фастівської РДА відповідно до «Програми дитячого харчування дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Фастівського району на 2016- 2020 роки»: відділ освіти Фастівської РДА  - 184 169 грн.

        Внести зміни до районного бюджету по спеціальному фонду:

       Збільшити доходну  частину спеціального фонду (бюджету розвитку)  районного бюджету по КБК 41035000 «Іншої субвенції» на 128 500  грн., в тому числі отриманої з :  Дідівщанського сільського бюджету на - 7500 грн.,  Дорогинського сільського бюджету на - 52000 грн.,  Фастівецького сільського бюджету - 69000 грн.

  Збільшити дефіцит спеціального  фонду бюджету (бюджету розвитку) на 818350 грн.,  джерелом покриття якого визначити кошти що передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду (фонду розвитку).

Кошти направити на КВК 10, відділ освіти Фастівської РДА в тому числі: на КФК 070201 КЕКВ  3132 на оплату робіт по капітальному ремонту заміна вікон Яхнівської ЗОШ І-ІІІ ст.  в сумі 52330 грн. , КФК  150101 КЕКВ 3122 будівництво внутрішньої  вбиральні  Ч.Мотовилівської  ЗОШ І-ІІІ ст.  в сумі  166020 грн., 600000 грн. – на придбання шкільного автобуса для підвозу учнів та вчителів Борівської ЗОШ І-ІІІ ст., для участі в співфінансуванні по державній програмі «Шкільний автобус»  КФК  070201 КЕКВ 3110.

 

 

Внесення змін до рішення  районної ради «Про районний бюджет Фастівського району  на 2016 рік» рішенням сесії районної ради від 27.04.2016р.

 

Внести зміни до районного бюджету по загальному фонду:

 Внести  зміни до дохідної частини районного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, зокрема:

-зменшити  надходження  по КБК 41030300 «Субвенція на утримання об’єктів спільного користування» (з бюджету м. Фастів на утримання закладів охорони здоров’я)  в  сумі 24554100 грн.;

-збільшити надходження по КБК 41034204 «Медична субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам » (з  бюджету м. Фастів на утримання закладів охорони здоров’я) в сумі 24554100 грн.

 Збільшити дохідну  частину загального фонду районного бюджету по КБК 41035000 «Іншої субвенції»  на 274140    грн.,  в тому числі отриманої від: Бортникувського сільського бюджету – 2505 грн.,  Великогуляківського сільського бюджету - 13408 грн., - Веприківського сільського бюджету - 10000 грн.,  Волицького сільського бюджету - 22000 грн.,Дідівщанського сільського бюджету - 10400грн.,  Дорогинського сільського бюджету - 24624грн .,  Малополовецького сільського бюджету - 10000 грн.,  Малоснітинського сільського бюджету - 16000 грн.,   Мотовилівськослобідського сільського бюджету - 5000 грн., Паляниченського сільського бюджету - 44000 грн.,  Пилипівського сільського бюджету -12560 грн., Скригалівського сільського бюджету -   1500грн.,  Томашівського сільського бюджету -   16000грн.,   Триліського  сільського  бюджету - 27910 грн.,   Фастівецького сільського бюджету - 8883 грн.,  Мотовилівського сільського бюджету - 17800 грн.,  Яхнівського сільського бюджету - 7500 грн.,Борівського селищного бюджету - 16758 грн.,  Кожанського селищного бюджету - 7292 грн.

 Зменшити дохідну  частину загального фонду районного бюджету по КБК 41035000 «Іншої субвенції»  на 150000    грн.,  в тому числі отриманої від:  Дорогинського сільського бюджету - 100000грн.,  Томашівського сільського бюджету -  50000грн.

  Збільшити дефіцит загального фонду бюджету на 1852920  грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів на котловому рахунку станом  на 1 січня 2016 р.

Кошти направити  на забезпечення безперебійного фінансування бюджетних установ Фастівського району : відділ освіти Фастівська РДА  - 234960 грн., Фастівська ЦРЛ  - 948800 грн., збільшити профіцит загального фонду районного бюджету за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму – 30360 грн.  , КЗ Фастівський центр первинної медико - санітарної допомоги – 485600 грн., Фастівський районна рада – 8000 грн. , відділ культури , молоді та спорту Фастівської РДА- 16000 грн. ,Фастівський   територіальний центр соціального обслуговування - 60000 грн., 69200 грн. - дотації Дмитрівській та Оленівській сільських радах.

Внести зміни до районного бюджету по спеціальному фонду:

     Збільшити доходну  частину спеціального фонду (бюджету розвитку)  районного бюджету по КБК 41035000 «Іншої субвенції» на 285000  грн., в тому числі отриманої з :  Веприцького сільського бюджету на - 110000 грн.,  Дорогинського сільського бюджету на - 110000 грн. , Малополовецького сільського бюджету - 4000 грн.,  Томашівського сільського бюджету - 58000 грн.,  Кожанського селищного бюджету - 3000 грн.

   Збільшити дефіцит спеціального  фонду бюджету (бюджету розвитку) на 30360 грн.,  джерелом покриття якого визначити кошти що передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду (фонду розвитку).

Кошти направити на КВК 03 , Фастівська ЦРЛ в тому числі : 30360 грн. - на придбання апарату високочастотного електрохірургічного ЕХВА-350М/120Б «Надія-2» (модель 350ЖК) КФК 080101 КЕКВ 3110.