Skip to Content

Надання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності

Відповідно до «Порядку надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 80 (зі змінами) для отримання реабілітаційних послуг в реабілітаційній установі державної або комунальної власності отримувач або його законний представник письмово звертається за місцем проживання до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення та подає наступні документи:

  • заяву про надання реабілітаційних послуг;
  • довідку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів) про встановлення інвалідності;
  • Паспорт або інший документ, що посвічує особу – законного представника

Додатково інформуємо, що для отримання вище вказаної довідки ЛКК, батьки(законні представники) звертаються до дільничного лікаря відповідного профілю, який у свою чергу, направляє дитину на обстеження до обласної дитячої лікарні. Отримавши по закінченню обстеження відповідний висновок, дитина направляється до ЛКК за місцем проживання, де оформляється    рішення ( довідка, висновок)  рекомендаційного характеру ля проходження дитиною реабілітації у зв’язку із наявністю у неї ризику настання інвалідності.