Skip to Content

ПОЛОЖЕННЯ про комісію з питань соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю при Фастівській районній державній адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю при Фастівській районній державній адміністрації

I. Загальні положення

1.1.   Це Положення визначає діяльність комісії з питань соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю при Фастівській районній державній адміністрації (далі – Комісія), сприяє виконанню державної політики по соціальному захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, забезпечує узгодженість дій органів виконавчої влади і місцевого самоврядування у вирішенні їх проблем.

1.2.   Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (із змінами), від 14 січня 2004 року № 12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку», від 19 грудня 2012 року № 1184 «Про затвердження Порядку надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати та внесення змін до переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».

         1.3.   У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України та законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, розпорядженнями голови Київської обласної держаної адміністрації та Фастівської районної державної адміністрації, а також Положенням про Фастівський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та цим Положенням.

ІІ. Основні завдання та права Комісії

         2.1.   Основними завданнями Комісії є:

 

         2.1.1. координація зусиль органів виконавчої влади, місцевого самоврядування у вирішенні питань соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, розробка заходів щодо вирішення їх проблем.

 

         2.1.2. розгляд питань, що виникають при звільненні від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних підрозділах Фастівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених громадян і отримують державну соціальну допомогу, є особами похилого віку, визнані особами з інвалідністю, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо.

         2.1.3. співпраця з керівництвом Фастівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

 

         2.1.4. здійснення контролю за організацією надання соціальних послуг людям похилого віку, особам з інвалідністю.

 

         2.1.5. прийняття рішень щодо порядку, умов та терміну надання соціальних послуг.

 

         2.2.   Комісія має право:

 

         2.2.1. призначити чи відмовити в безоплатному наданні соціального обслуговування, отримання соціальних послуг, виходячи із конкретних обставин, що склалися у заявника на підставі представлених ним чи органом опіки та піклування (сільські та селищні ради) документів. Комісія приймає рішення про звільнення від плати за надання соціальних послуг щодо громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу в разі, коли такі рідні:    

         належать до малозабезпечених громадян і отримують державну соціальну допомогу; є особами похилого віку та не працюють; визнані особами з інвалідністю; залежні від психоактивних речовин, алкоголю і знаходяться на обліку у лікаря психіатра та нарколога; перебувають у місцях позбавлення волі; перебувають у розшуку або безвісно відсутні; визнані недієздатними за рішенням суду; з інших поважних причин, відповідно до чинного законодавства України.

 

         2.2.2. на платній основі приймаються громадяни які мають працездатних рідних (дітей), які відповідно до чинного законодавства  України повинні забезпечити їм догляд і допомогу, з якими укладено договір довічного утримання (догляду).

 

         2.2.3. отримувати в установленому порядку необхідну для її діяльності інформацію та матеріали.

 

         2.2.4. перевіряти стан організації соціального обслуговування (надання соціальних послуг) людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дотримання  чинного законодавства України про їх соціальний захист.

 

         2.2.5. запрошувати на свої засідання представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, опіки та піклування (сільські та селищні ради)  та заслуховувати їх інформації з питань, що належать до компетенції Комісії.

ІІІ. Склад та повноваження Комісії

         3.1.   До складу Комісії входять: голова, заступник голови Комісії, секретар та члени Комісії.

3.2.   Персональний склад Комісії затверджує голова Фастівської районної державної адміністрації.

         3.3.   Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться при надходженні матеріалів для розгляду, але не рідше 1 разу на місяць. Керує засіданням голова Комісії, а при його відсутності – заступник голови Комісії. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини його складу. Засідання Комісії проводиться відкрито.

         3.4.   За підсумками розгляду питань Комісією приймається рішення. Рішення Комісії є підставою для звільнення громадян від оплати за соціальне обслуговування (зарахування на облік на безоплатній основі) або прийняття на облік на платній основі у структурні підрозділи територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

         3.5.   Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість присутніх на засіданні членів Комісії.

         3.6.   Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується головуючим та секретарем Комісії.

         3.7.   Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Фастівським районним територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальним центром.

 

 

 

Заступник голови адміністрації                                              Ю.В. Волков