Skip to Content

Положення про встановлення плати за земельні ділянки та об’єкти водного фонду, що знаходяться в платному користуванні на умовах оренди.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про встановлення плати за земельні ділянки та об’єкти водного фонду, що знаходяться в платному користуванні на умовах оренди

1. Загальні положення

1.1. Оренда землі встановлена відповідно до Податкового кодексу України. Відносини, які пов’язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, іншими законами України та нормативно-правовими актами, які прийняті відповідно до них, а також договором оренди землі.

1.2. Оренда землі – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

1.3. Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

2. Орендна плата за землю

2.1. Орендна плата за землю – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

2.2. Для визначення розміру орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

2.3. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, коефіцієнтів індексації грошової оцінки земель, якщо інше не передбачено договором оренди.

2.4. Орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній власності, надходить на рахунок місцевих бюджетів, розподіляється і використовується відповідно до Податкового кодексу України і не може бути меншою:

- для земель сільськогосподарського призначення – розміру земельного податку, що встановлюється Податковим кодексом України;

- для інших категорій земель – трикратного розміру земельного податку, що встановлюється Податковим кодексом України.

Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній власності, нараховується від 3% до 12% їх нормативної грошової оцінки. У випадку визнання у судовому порядку договору оренди землі недійсним, отримана орендодавцем орендна плата за фактичний строк оренди землі не повертається.

2.5. Плата за суборенду земельних ділянок державної власності, за погодженням орендодавця, не може перевищувати розміру орендної плати.

2.6. Розмір річної орендної плати за земельні ділянки встановлюються у відсотках від нормативної грошової оцінки земель:


п/п
Земельні ділянки по цільовому використанню Розмір орендної плати, %
1. Земельні ділянки для будівництва БС стільникового зв’язку 10
2. Для ведення колективного садівництва 3
3. Для ведення садівництва 3
4. Землі сільськогосподарського призначення 3
5. За земельні ділянки (несільськогосподарські угіддя) під господарськими будівлями і спорудами (виробничі потреби) 4
6. Для ведення фермерського господарства 3
7. Для добувної промисловості 4
8. Для комерційної діяльності 3
9. Для рекреаційного призначення 3
10. За земельні ділянки під об'єктами СТО 3
11. За земельні ділянки під готелями 3
12. За земельні ділянки під об'єктами поштового зв'язку 3
13. За земельні ділянки під ресторанами, кафе, салонів краси, барів 3
14. За земельні ділянки під банківськими та іншими кредитно-фінансовими установами 3
15. За земельні ділянки під об'єктами побутового обслуговування населення (шиття, ремонт взуття та інші) 3
16. За земельні ділянки під будинками відпочинку, пансіонатів, кемпінгів 3
17. За земельні ділянки під об'єктами фізичної культури і спорту, туристичних баз, стаціонарних та наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок та мисливців 3
18. За земельні ділянки дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів 3
19. За земельні ділянки під полігонами твердих побутових відходів 3
  Оренда земельних ділянок водного фонду:  
20. За земельні ділянки під водним плесом 5
21. Болота 3
23. Оренда плата за водний об'єкт (водне дзеркало) 5
24. Для риборозведення та рибогосподарських потреб 5
25. За земельні ділянки промисловості, транспорту, оборони енергетики, зв'язку 3
26. За земельні ділянки, що не увійшли до даного переліку 3

 

3. Порядок розрахунку розмірів орендної плати

3.1.Розмір річної орендної плати за використання земельними ділянками нараховується згідно формули:

     Опл = Го х Кф, де

Опл – розмір річної орендної плати,

Го – нормативна грошова оцінка земельної ділянки, яка надається в оренду(грн),

Кф – числове значення відсотку від нормативної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до цільового використання.

3.2.Розмір місячної орендної плати після підписання договору оренди або перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

     Опл. в м. = Опл./ 12, де

Опл. в м. – розмір місячної орендної плати,

Опл. – розмір річної орендної плати.

3.3. Розмір орендної плати може бути скорегований у відповідності із вимогами діючого законодавства.

3.4. Строки внесення орендної плати обумовлюються договором оренди.

3.5. У разі не внесення орендної плати у строки, визначенні договором, орендар несе відповідальність, передбачену статтею 129.4 Податкового кодексу України.