Skip to Content

Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Фастівській районній державній адміністрації

ФАСТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 22 вересня 2015 р.                                                                 № 375-од

 

Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Фастівській районній державній адміністрації

 

 Керуючись статтею 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтями 9, 12 Закону України «Про адміністративні послуги», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 року № 90-р «Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» з метою спрощення процедур надання адміністративних послуг та поліпшення їх якості в районі, створення зручних умов для громадян і суб’єктів господарської діяльності при отриманні адміністративних послуг, забепечення відкритості та прозорості діяльності органів державної влади:

1. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Фастівській районній державній адміністраціїї (додається).

2. Розмістити інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Фастівській районній державній адміністрації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та на інформаційних стендах в Центрі надання адміністративних послуг при Фастівській районній державній адміністрації.

3. Вважати такими, що втратили чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 грудня 2014 року № 554-од «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 16 липня 2014 року № 309-од», від 16 липня 2014 року № 309-од «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Фастівській районній державній адміністрації» та п. 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 20 грудня 2013 року № 582-од «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Фастівській районній державній адміністрації і їх інформаційних та технологічних карток».

4. Дане розпорядження набирає чинності з моменту його державної реєстрації, але не раніше офіційного опублікування в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації                                                Є.В.Липовченко