Skip to Content

Рекомендації органам місцевого самоврядування щодо здійснення контролю за обігом продукції сексуального чи еротичного характеру

1.1. Ці Рекомендації, розроблені відповідно до Закону України «Про захист суспільної моралі, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів, визначають механізм здійснення контролю органами місцевого самоврядування за обігом продукції сексуального чи еротичного характеру.

1.2. Метою контролю органами місцевого самоврядування за обігом продукції сексуального чи еротичного характеру є запобігання, виявлення та усунення порушень законодавства у сфері захисту суспільної моралі.

1.3. Основними завданнями контролю органами місцевого самоврядування за обігом продукції сексуального чи еротичного характеру є:

 • контроль за додержанням суб’єктами господарювання законодавства у сфері захисту суспільної моралі;
 • контроль за додержанням встановлених законодавством умов переміщення через митний кордон України продукції сексуального чи еротичного характеру;
 • запобігання, виявлення та усунення порушень законодавства при здійсненні діяльності з обігу продукції сексуального чи еротичного характеру.

1.4. Органи місцевого самоврядування здійснюють контроль за обігом продукції сексуального чи еротичного характеру при здійсненні діяльності установами та організаціями усіх форм власності, юридичними особами та громадянами у сфері обігу відповідної продукції на території України.

1.5. Суб’єктами контролю є фізичні, юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність з обігу продукції сексуального чи еротичного характеру.

Об’єктом контролю є діяльність суб’єктів контролю з обігу продукції сексуального чи еротичного характеру в порядку встановленому Законом України «Про захист суспільної моралі».

1.6. При здійсненні своєї діяльності з питань, визначених Законом України «Про захист суспільної моралі», органи місцевого самоврядування можуть:

 • взаємодіяти з органами виконавчої влади, Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі, представниками Національної експертної комісії в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, громадськими колегіями (регіональними комісіями) з питань захисту суспільної моралі, громадськими інспекторами у сфері захисту суспільної моралі, громадськими організаціями;
 • взаємодіяти з центральними органами виконавчої влади, з правоохоронними органами з питань виявлення та усунення порушень законодавства у сфері захисту суспільної моралі;
 • залучати, у разі потреби, до участі в перевірках та розгляду питань, що належать до їх компетенції, у тому числі як спеціалістів та експертів, фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних органів, науково-дослідних установ, інших установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

1.7. Для здійснення контролю за обігом продукції сексуального чи еротичного характеру органи місцевого самоврядування:

 • визначають додатково території, приміщення та місця, в яких заборонено чи/або обмежено розповсюдження продукції сексуального чи еротичного характеру;
 • встановлюють спосіб реалізації продукції сексуального чи еротичного характеру;
 • приймають рішення про обмеження обігу продукції сексуального характеру за віковою ознакою;
 • взаємодіють з митними органами щодо додержання встановлених законодавством умов переміщення (ввезення, вивезення, транзит) через митний кордон України продукції сексуального чи еротичного характеру;
 • взаємодіють з операторами поштового зв’язку – суб’єктами підприємницької діяльності, які в установленому законодавством порядку надають послуги поштового зв’язку (приймання, обробка, перевезення та доставка) продукції сексуального чи еротичного характеру;
 • ведуть базу (каталог) магазинів, у тому числі спеціалізованих, які здійснюють діяльність щодо реалізації продукції сексуального чи еротичного характеру.