Skip to Content

Розпорядження голови РДА №780 від 08.08.2011р.

 

ФАСТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.08.2011                                                                                 №780

Про затвердження порядку складання та подання запитів на інформацію,
форми запиту на інформацію, порядку опрацювання запитів на інформацію та
системи обліку документів, що містять публічну інформацію

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», на виконання розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 05.07.2011 «Про затвердження порядку складання та подання запитів на інформацію, форми запиту на інформацію, порядку опрацювання запитів на інформацію та системи обліку документів, що містять публічну інформацію» та розпорядження голови Фастівської райдержадміністрації від 31.05.2011 №538 «Про організацію в Фастівській райдержадміністрації роботи щодо доступу до публічної інформації»:

1. Затвердити:

1.1. Порядок складання та подання запитів на інформацію в усній, письмовій або іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) згідно з додатком 1;

1.2. Форму запиту на інформацію (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) згідно з додатком 2;

1.3. Порядок опрацювання запитів на інформацію в Фастівській райдержадміністрації згідно з додатком 3;

1.4. Систему обліку документів, що містять публічну інформацію, розпорядником якої є Фастівська райдержадміністрація, згідно з додатком 4.

2. Внести до розпорядження голови Фастівської райдержадміністрації від 31.05.2011 №538 «Про організацію в Фастівській райдержадміністрації роботи щодо доступу до публічної інформації» такі зміни

2.1. підпункт 2.2 пункту 2 викласти у такій редакції:

«у встановленому порядку надає запитувачам форми запитів на інформацію».

2.2. пункт 3 викласти у такій редакції:

«Визначити спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями кімнату №210 на другому поверсі адміністративного будинку рад, розташованої за адресою м.Фастів, пл.Соборна, 1».

3. Визнати таким, що втратив чинність додаток 1 до розпорядження голови Фастівської райдержадміністрації від 31.05.2011 №538.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника, заступників голови Фастівської райдержадміністрації, керівника апарату згідно з розподілом обов’язків.

 

Голова адміністрації                                                                                А.А. Бусєнков

 


 
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Фастівської
районної державної адміністрації
від 08.08.2011 року
№ 780

 

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на інформацію в усній, письмовій
або іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою)

1. Порядок складання, подання запитів на публічну інформацію в Фастівській райдержадміністрації (далі – Порядок) поширюється на всі запити на публічну інформацію, що отримані райдержадміністрацією відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2. Запит на інформацію – це прохання особи до райдержадміністрації надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.

3. Запити можуть подаватись в усній, письмовій під час особистого прийому або іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

4. Запит на інформацію може бути індивідуальним (фізичною або юридичною особою, об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи) або колективним.

5. Відповідальність за реєстрацію, опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту покладено на відповідальну особу щодо забезпечення доступу до публічно інформації Фастівської райдержадміністрації (далі – відповідальна особа).

6. Оформлення запиту на інформацію

6.1. Запит на інформацію подається шляхом заповнення форми запиту на публічну інформацію, яку надає відповідальна особа або яка розміщується на інформаційному стенді Фастівської райдержадміністрації або в довільній формі та має містити:

- ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

6.2. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

6.3. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа, обов'язково зазначивши у запиті своє прізвище, ім'я, по батькові, контактний телефон та надає копію запиту особі, яка його подала.

 

Керівник апарату адміністрації                                                                      Д.В. Мовчан

 


 
Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Фастівської
районної державної адміністрації
від 08.08.2011 року
№ 780

 

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник інформації  Фастівська районна державна адміністрація
Форма подання запиту _________________________________________________________________
                                             (усно, письмово або інша форма – пошта, електронна пошта телефон або факс)

Запитувач _________________________________________________________________
                         (прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації – для
                    _________________________________________________________________
                         юридичних осіб та громадських організацій, що не мають статусу юридичної
                   _________________________________________________________________
                            особи, поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон
                   _________________________________________________________________

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати _________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу                                                         /вказати поштову адресу/

на електронну адресу                                                    /вказати Е-mail/

факсом                                                                           /вказати номер факсу/

телефоном                                                                     /вказати номер телефону/

__________________________                     ________________________
(дата)                                                                                                 (підпис)

ЗАРЕЄСТРОВАНО ________________________________________

 

продовження додатку 2

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Фастівської райдержадміністрації розміщується на інформаційному стенді.

2. Запит може бути поданий особисто до відповідальної особи щодня, крім вихідних та святкових днів, з 9.00 до 17.00 години, у п’ятницю - з 9.00 до 16.00 години.

3. Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу          08500, пл.Соборна, 1 м.Фастів, Київська обл.

електронну адресу          fastivraj@i.ua

за телефоном                  (04565) 5-11-55

телефаксом                     (04565) 6-02-31

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі, коли запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом п’яти робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

10.1. Розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

10.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

10.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до п.9 цих приміток.

10.4. Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема не зазначено:

- прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

Керівник апарату адміністрації                                                                      Д.В. Мовчан

 


 

Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Фастівської
районної державної адміністрації
від 08.08.2011 року
№ 780

 

ПОРЯДОК
опрацювання запитів на інформацію в
Фастівській райдержадміністрації

1. Порядок опрацювання запитів на інформацію в Фастівській райдержадміністрації визначає порядок розгляду, підготовки та надання відповідей за запитами на інформацію в Фастівській райдержадміністрації (далі – райдержадміністрація).

2. Реєстрація запитів на інформацію

2.1. Всі запити на інформацію, що надходять до райдержадміністрації, незалежно від форми, приймаються централізовано через відповідальну особу та реєструються в електронній системі обліку запитів на публічну інформацію райдержадміністрації (далі – система обліку).

2.2. Запити, які надійшли до райдержадміністрації поштою, передаються до відповідальної особи негайно для реєстрації та подальшого опрацювання. Запити, отримані в усній формі, телефоном, факсом, електронною поштою приймаються та реєструються безпосередньо відповідальною особою.

2.3. Реєстрація письмового запиту на інформацію здійснюється шляхом проставляння на ньому реєстраційного індексу та введення запиту до системи обліку в загальному відділі та відділі звернень громадян. Усні (отримані електронною поштою, факсом, телефоном) запити на інформацію – шляхом занесення їх до спеціальної картки з подальшим введенням до системи обліку.

2.4. Відповідальна особа забезпечує ведення єдиної системи обліку документів, що містять публічну інформацію та знаходяться у володінні райдержадміністрації, та запитів на публічну інформацію.

2.5. Створення та супроводження програмного, технічного і технологічного забезпечення системи обліку, збереження та захист даних, що містяться в ній здійснюються відповідальною особою.

3. Розгляд запитів на інформацію

3.1. Усі запити, які надійшли до райдержадміністрації негайно передаються на розгляд відповідальній особі, яка розглядає їх та за погодженням з керівником апарату райдержадміністрації визначає структурний підрозділ райдержадміністрації, у володінні якого знаходиться запитувана інформація.

3.2. Після розгляду запиту, відповідальна особа фіксує у базі даних виконавця, відповідального за надання інформаційного матеріалу або проекту відповіді на запит, термін виконання та передає або надсилає (протягом одного робочого дня) до відповідного структурного підрозділу (крім Фінансового управління, Управління агропромислового розвитку та Управління праці та соціального захисту населення, в яких призначено власних відповідальних осіб по доступу до публічної інформації) (далі – Підрозділи) райдержадміністрації.

3.3. Проект відповіді на запит надається Підрозділом райдержадміністрації, у володінні якого знаходиться запитувана інформація протягом одного робочого дня відповідальній особі.

3.4. Відповідь на запит на публічну інформацію надається відповідальною особою запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у письмовій формі.

3.5. У разі надходження письмової кореспонденції, яка одночасно містить ознаки запиту на інформацію та звернення громадянина, така кореспонденція розглядається згідно з порядком, встановленим Законом України «Про звернення громадян» в частині, що не суперечить вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації». Кореспонденція, яка за своїм характером не є зверненням громадянина, розглядається згідно з порядком, визначеним Законом України «Про доступ до публічної інформації».

3.6. Відповідальність за достовірність підготовлених та наданих відповідальній особі матеріалів несе структурний підрозділ райдержадміністрації, який надав інформаційний матеріал.

4. Плата за надання інформації

4.1. Інформація на запит надається безкоштовно.

4.2. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

4.3. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється розпорядженням голови райдержадміністрації в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

5. Строки розгляду запитів на інформацію

5.1. Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

5.2. У разі, якщо запит на публічну інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше двох робочих днів з дня отримання запиту.

5.3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

5.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач інформується в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

5.5 Термін розгляду запиту на публічну інформацію продовжується безпосередньо його виконавцем, з обов’язковим повідомленням запитувача відповідальної особи.

6. Відмова в задоволенні запиту на публічну інформацію

6.1. Райдержадміністрація має право відмовити в задоволенні запиту в разі, якщо:

- не володіє і не зобов'язана відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;

- особа, яка подала запит на публічну інформацію, не оплатила встановлені фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

- не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону.

6.2. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі і має містити:

- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

- дату відмови;

- мотивовану підставу відмови;

- порядок оскарження відмови;

- підпис.

7. Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію

7.1. Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

7.2. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на публічну інформацію має бути зазначено:

- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

- дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

- причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений строк;

- строк, у який буде задоволено запит;

- підпис.

8. Направлення запиту на публічну інформацію за належністю

У разі, якщо райдержадміністрація не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності їй відомо, хто володіє такою інформацією, відповідальна особа зобов'язана направити цей запит протягом двох днів належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

9. Відповідальність за надання інформації:

9.1. Особи, які приймають рішення в процесі розгляду запиту, несуть відповідальність за порушення Закону на підставі статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо запитувана інформація повинна бути в розпорядника виходячи з наданої йому компетенції, але відсутня (ненадана) з вини інших його службових осіб, такі особи притягуються до дисциплінарної відповідальності.

9.2. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду відповідно до чинного законодавства.

10.3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Керівник апарату адміністрації                                                                      Д.В. Мовчан

 


 

Додаток 4
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Фастівської
районної державної адміністрації
від 08.08.2011 року
№ 780

 

СИСТЕМА
обліку документів, що містять публічну інформацію, розпорядником якої є Фастівська районна державна адміністрація

Облік документів, що містять публічну інформацію, розпорядником якої є Фастівська райдержадміністрація, здійснюється на інформаційному стенді за такими напрямами:

Назва розділу інформаційного наповнення Періодичність оновлення інформації
1. Інформація про організаційну структуру Фастівської райдержадміністрації по мірі внесення змін
2. Розпорядження голови Фастівської райдержадміністрації щотижня, кожної п’ятниці
3. Плани проведення та порядок денний нарад Фастівської райдержадміністрації щоп’ятниці, у разі надходження
4. Інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад у разі надходження,
(газета «Перемога»)
5. Перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Фастівської райдержадміністрації, та їх керівників по мірі внесення змін
6. Інші документи, що містять публічну інформацію щоп’ятниці, у разі надходження

Наповнення зазначеної системи обліку документів, що містять публічну інформацію, забезпечують загальний відділ, відділ організаційної-кадрової роботи, відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації та відповідальна особа щодо забезпечення доступу до публічної інформації Фастівської райдержадміністрації.

 

Керівник апарату адміністрації                                                                      Д.В. Мовчан