Skip to Content

Захищене і здорове покоління

Актуальним питанням сьогодення є працевлаштування молоді. Вік, з якого допускається прийняття на роботу, – 16 років. Якщо неповнолітній дитині 15 років, як виняток, на роботу можна влаштуватися лише за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

Працевлаштування неповнолітніх, відповідно до Кодексу законів про працю України, здійснюється на підставі трудового договору, який обов’язково укладається у письмовій формі та лише після попереднього медичного огляду. Приймаючи на роботу неповнолітніх, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний ознайомити їх із правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки. Згідно з ч. 3 ст. 26 КЗпП України для осіб, які не досягли 18 років, випробувальний термін при прийнятті на роботу не встановлюється.
 Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцятирічного віку, у трудових правовідносинах прирівнюються до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці навіть користуються пільгами. Так, тривалість робочого часу для неповнолітніх є скороченою.

Під час канікул робочий час не повинен перевищувати 36 годин на тиждень, для осіб віком від 16 до 18 років, і 24 години на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років. Якщо неповнолітні працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, робочий день не повинен перевищувати 18 годин на тиждень, для осіб віком від 16 до 18 років, та 12 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років. Для учнів віком від 14 до 15 років трудовий тиждень у період канікул складає 24 години.

Заробітна плата працівникам, молодшим вісімнадцяти років, при скороченій тривалості щоденної роботи, виплачується в такому самому розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи. Праця працівників, молодших вісімнадцяти років, допущених до відрядних робіт, оплачується за відрядними розцінками, встановленими для дорослих працівників, з доплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість їх щоденної роботи скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників. Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Підприємства можуть встановлювати неповнолітнім доплати до заробітної плати.

Діти, які працюють, мають право на щорічну відпустку тривалістю 31 календарний день у зручний для них час. У перший рік роботи відпустка може бути надана через 6 місяців безперервної роботи на підприємстві, в організації. Крім того, законодавством передбачено, що діти, які працюють і продовжують навчання, мають право на додаткові оплачувані відпустки, які надаються їм для складання іспитів.

Законодавчо передбачені обмеження при звільненні працівників, молодших 18 років, з ініціативи адміністрації. Крім дотримання загального порядку звільнення, передбачається надання згоди служби у справах дітей. У разі коли виконання трудового договору неповнолітнім працівником загрожує його здоров’ю або порушує його законні інтереси, незважаючи на бажання роботодавця та самого працівника, відповідно до ст. 199 КЗпП України вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім мають право батьки, усиновителі чи піклувальники неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. Однак, якщо дитині не виповнилося 16 років, і при прийнятті на роботу від неї не вимагають дозволу батьків на працевлаштування, – така праця є незаконною. Крім того, не захищатимуться права неповнолітніх і в разі відсутності медичного огляду.

Працевлаштовувати неповнолітніх осіб необхідно дуже грамотно, не допускаючи ні найменшого порушення трудового законодавства.

На практиці неповнолітні працівники, влаштовуючись на роботу здебільшого не знають про права та пільги, які гарантуються їм державою, і не всі роботодавці дотримуються умов при використанні праці неповнолітніх працівників. Тому одним з основних завдань органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілкових організацій, навчальних закладів та суспільства в цілому має стати об’єднання зусиль з метою недопущення фактів порушень прав неповнолітніх працівників та їхнього негайного усунення у випадку вчинення, проведення активної роз’яснювальної роботи з питань трудових правовідносин як серед осіб, які не досягли 18 років, так і з роботодавцями.

Кожен неповнолітній працівник має знати свої трудові права та гарантії та як діяти у випадку їх порушення!