Skip to Content

Заповнюємо звіт з ЄСВ за формою додатка 5

Як заповнюється звіт з ЄСВ за формою додатка 5 особами, які ведуть незалежну професійну діяльність?

Звіт з ЄСВ за формою додатка 5 до Порядку №454 складається з трьох таблиць. Однак особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, заповнюють лише таблицю 3 «Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування особами, які забезпечують себе роботою самостійно» (і, звісно, перший аркуш звіту за формою додатка 5, у табличній частині якого це зазначається).

Таблиця 3 додатка 5 заповнюється дуже просто: спочатку платник зазначає розмір ЄСВ, встановлений законодавством для обов'язкової сплати, — 34,7%, а в разі добровільної участі в загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності — 36,6%, у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві — 36,21%, у всіх видах загальнообов'язкового державного соціального страхування — 38,11%.

Потім в ній у розрізі місяців звітного календарного року зазначається сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок з урахуванням максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. Також зазначається кількість днів тимчасової непрацездатності або відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, які прямо вплинули на розмір ЄСВ, який має сплатити така особа.

Таким чином, визначається окремо за кожний місяць сума ЄСВ, а річною сумою нарахованого ЄСВ буде, відповідно, значення рядка «Усього» графи 5 таблиці 3. Також наприкінці таблиці довідково підраховуються підсумки у розрізі ставок ЄСВ, які застосовував протягом звітного року платник ЄСВ; загальна сума таких сум ЄСВ має дорівнювати значенню рядка «Усього» графи 5 таблиці 3.