Skip to Content

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2010 р. N 996
 
 
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
 

1. У Типовому регламенті місцевої державної адміністрації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. N 2263 ( 2263-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2456; 2007 р., N 83, ст. 3072; 2009 р., N 40, ст. 1355):

1) у пункті 43:

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при місцевій держадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996 утворюється громадська рада.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) абзац третій пункту 72 викласти у такій редакції:

"Публічне громадське обговорення проекту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996.".

2. У пункті 62 Типового регламенту центрального органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. N 1143 ( 1143-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 71, ст. 2681; 2009 р., N 40, ст. 1355), слова та цифри "Типового положення про громадську раду при центральному, місцевому органі виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1378 "Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 42, ст. 2773)" замінити словами та цифрами "Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996".

3. Параграф 171 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 ( 950-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 54, ст. 2180; 2009 р., N 52, ст. 1789, N 94, ст. 3211), виключити { Текст взятo з сайту "Законодавство України" }

Публiкацiї документа:

Урядовий кур'єр вiд 11.11.2010 - № 211
Офіційний вісник України вiд 12.11.2010 - 2010 р., № 84, стор. 36, стаття 2945, код акту 53292/2010
Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 1996-2010