Для людей з вадами зору

Звернення щодо заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні

Четвер, 18 квітня 2019, 08:18 1150 0

Гасло Всесвітнього дня охорони праці 2019 року «БЕЗПЕЧНЕ ТА ЗДОРОВЕ МАЙБУТНЄ ПРАЦІ»

Прикріплені файли:   Нарада_сайт.doc   Звернення_плакат.pdf


ЗВЕРНЕННЯ

Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2019 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні

до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівниківпідприємств, установ та організацій

Щороку 28 квітня відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 унашій країні відзначають День охорони праці.Цьогоріч Україна долучилася до ініціативи Міжнародної організації праці провести заходидо Всесвітнього дня охорони праці під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці».Напередодні свого столітнього ювілею, який відзначають у 2019 році, і під впливом дискусійпро майбутнє сфери праці МОП підбиває підсумки багаторічної діяльності, спрямованої нагармонійний розвиток усіх напрямів цієї сфери, будує плани на майбутнє в контексті глобальних трансформацій щодо таких аспектів, як технології, демографія, організація праці та клімат.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Разом з міжнародною спільнотою Україна визнає, що здорові та безпечні умови праці – це стратегічне завдання, яке стоїть перед державою і бізнесом.

З огляду на зобов’язання, взяті нашою країною відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII, уряд своїм розпорядженням від 12 грудня 2018 р. № 989-р схвалив Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні (далі – Концепція) та затвердив План заходів щодо її реалізації (далі – План заходів).

Концепція є основою для запровадження національної системи управління безпекою та гігієною праці, сформованої на принципах запобігання виробничим ризикам та заохочення до створення безпечних і здорових умов праці.

Реалізація Концепції має забезпечити імплементацію в національне законодавство норм Директиви Ради № 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 р. про впровадження заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки та охорони здоров’я працівників під час роботи відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Упровадження ризикоорієнтованого підходу створить можливості для ратифікації Україною Конвенції № 187 про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці, підписаної 15 червня 2006 р., головними принципами якої є:

  • оцінка професійних ризиків чи небезпек;
  • боротьба з професійними ризиками чи небезпеками в місцях їх виникнення;
  • розвиток національної культури профілактики у сфері безпеки та гігієни праці, яка передбачає інформацію, консультації та підготовку.

Сформована в Україні ризикоорієнтована система управління безпекою та гігієною праці забезпечить ефективну реалізацію прав працівників на безпечні та здорові умови праці.

Закріплення в національній правовій базі нових принципів управління ризиками створить підґрунтя для побудови ефективної системи комплексного управління безпекою та гігієною праці, розвитку і зміцнення трудового потенціалу нашої країни.

Надзвичайно важливим для досягнення оптимальних результатів у цьому питанні є вивчення, поширення та впровадження найкращого міжнародного досвіду з оцінки та управління виробничими ризиками не тільки на державному, а й на галузевому (особливо окремих підприємств) і регіональному рівнях.

У процесі реалізації окреслених завдань найефективнішими заходами будуть інформаційно-роз’яснювальні кампанії, зокрема семінари, круглі столи, конференції тощо. Адже поєднання теоретичних і практичних підходів до вивчення методик оцінки ризиків матиме найбільш дієвий ефект щодо їх успішного впровадження.

Вектор реформування сфери безпеки та гігієни праці, який визначив уряд і впроваджують Міністерство соціальної політики та Держпраці, передбачає докорінні зміни в підходах до управління охороною праці, що своєю чергою можуть спричинити низку проблем. А втім, тільки в такий спосіб можливо побудувати прогресивну національну систему управління безпекою та гігієною праці.

Важливо підготуватися до майбутніх змін, правильно спрогнозувати результати реформування та забезпечити впровадження нових принципів управління.

Сучасна система заохочення до поліпшення безпеки та охорони здоров’я працівників на роботі має враховувати світові тенденції зайнятості населення, розвитку технологій (автоматизація, робототехніка, цифровізація, інформаційна комп’ютеризація), демографічні показники, економічну глобалізацію, кліматичні зміни та інші чинники, що впливають на стан безпеки та гігієни праці за наявних або нових виробничих ризиків.

Серйозним викликом для України стало питання трудової міграції, зокрема професійно підготовленої молоді. Отже, потрібно забезпечити належні умови праці, щоб зупинити відтік трудових ресурсів із країни, зберегти кваліфікований та високоефективний трудовий потенціал. Це сприятиме економічному зростанню та повній зайнятості населення.

Заходи, присвячені Дню охорони праці в Україні, що пройде під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці», мають тривати протягом 2019 року й охопити якомога більшу частину працюючих громадян і всі без винятку сфери економічної діяльності.

Тільки спільними зусиллями можливо виконати завдання, передбачені програмами реформ, і забезпечити конституційне право громадян на гідні умови праці.

Закликаємо всіх долучитися до проведення заходів з нагоди Дня охорони праці та забезпечити широку інформаційну кампанію.


 ПЛАН

заходів управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області з відзначення Дня охорони праці в Україні у 2019 році

під девізом «Безпечне та здорове майбутнє праці»

Зміст заходів

Строк

виконання

Виконавці

1

2

3

4

1

Довести до підприємств, установ та організацій (далі – підприємства) звернення Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2019 році Дня охорони праці в Україні (далі – Оргкомітет) та план заходів із відзначення у 2019 році Дня охорони праці в Україні

Квітень

Відділ профілактики страхових випадків,  районні (міські) відділення управління  

2

Розмістити на веб-сайтах управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області (далі – управління) та її відділень в районах і містах, на сторінках у соціальних мережах, оприлюднити  через інші засоби масової інформації анонси про підготовку до відзначення у 2019 році Дня охорони праці в Україні та відповідного звернення Оргкомітету, а також інформаційних матеріалів про хід акції та її результати

Квітень –грудень

Відділ профілактики страхових випадків,  районні (міські) відділення управління  

3

Спільно з місцевими  органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками, Київським обласним об’єднанням роботодавців, підприємствами взяти участь у роботі Оргкомітетів, опрацюванні і затвердженні відповідних заходів

Квітень

Відділ профілактики страхових випадків,  районні (міські) відділення управління  

4

Спільно з управліннями освіти місцевих  органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Головним управлінням Держпраці у Київській області, профспілками, Київським обласним об’єднанням роботодавців, підприємствами взяти участь у проведенні відкритих уроків, лекцій, брифінгів, семінарів «28 квітня –День охорони праці» для здобувачів освіти закладів освіти усіх рівнів

Квітень – червень

Районні (міські) відділення управління  

5

Спільно з профспілками, Київським обласним об’єднанням роботодавців взяти участь в організації та проведенні на підприємствах конкурсів на безпечне робоче місце, виробничу дільницю (бригаду)

Квітень – червень

Районні (міські) відділення управління  

6

Спільно з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками, Київським обласним об’єднанням роботодавців, Головним управлінням Держпраці у Київській області взяти участь у розробці та реалізації спеціальних інформаційних заходів (тренінгів, семінарів, нарад, засідань за «круглим столом», дебатів) з метою ознайомлення працівників з виробничими ризиками та їх впливом на охорону праці.

Квітень – червень

Районні (міські) відділення управління  

7

Спільно з Головним управлінням Держпраці у Київській області забезпечити роботу «гарячих телефонних ліній» з питань охорони праці.

Квітень

Відділ профілактики страхових випадків,  районні (міські) відділення управління  

8

Спільно з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками, Київським обласним об’єднанням роботодавців взяти участь у залученні зацікавлених громадських організацій спілок та інших об’єднань до процесу формування політики щодо покращення умов безпеки і гігієни праці працівників.

Квітень-грудень

Відділ профілактики страхових випадків,  районні (міські) відділення управління  

9

Спільно з Головним управлінням Держпраці у Київській області, підприємствами, зацікавленим органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками, Київським обласним об’єднанням роботодавців взяти участь в проведенні Всеукраїнського огляду-конкурсу на присвоєння звання «Краще підприємство з охорони праці».

Квітень- листопад

Відділ профілактики страхових випадків,  районні (міські) відділення управління  

10

Спільно з Головним управлінням Держпраці у Київській області, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками, Київським обласним об’єднанням роботодавців, ЗМІ взяти участь у проведенні фіналу конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей», відборі кращих робіт, визначенні та нагородженні переможців і лауреатів фіналу конкурсу.

Березень-

квітень

Відділ профілактики страхових випадків,  районні (міські) відділення управління  

11

Спільно з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками, Київським обласним об’єднанням роботодавців, взяти участь з ушанування пам’яті загиблих на виробництві: проведенні панахид, поминальних заходів, наданні родичам загиблих на виробництві допомоги в облаштуванні могил; відвідуванні сімей загиблих, а також інвалідів праці.

Із 21-го по 28 квітня

Відділ профілактики страхових випадків,  районні (міські) відділення управління  

Примітка: Реалізація Плану  заходів не потребує витрат з бюджету Фонду соціального страхування України.

Останнє редагування Четвер, 18 квітня 2019 11:18