Для людей з вадами зору

До уваги чорнобильців !

Вівторок, 28 травня 2019, 15:20 1331

Міністерство соціальної політики України надало роз’яснення щодо продовження терміну використання раніше виготовлених бланків посвідчень, а також щодо виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 551 (зі змінами) передбачено провести заміну таких посвідчень:

особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1);

учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (категорії 2 та 3) з числа громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробовуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;

особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 2) із числа постраждалих від радіаційного опромінення за інших обставин не з власної вини.

Термін проведення заміни даних посвідчень визначено до 1 січня 2020 року.

Слід зауважити, що посвідчення, видані постраждалим особам, віднесеним до категорії 1, старого зразка є дійсними до їх заміни на посвідчення нового зразка.

Інші посвідчення (ліквідатори 2,3 категорій, потерпілі 2,3 категорій та серії Г, діти (серія Д), дружина (чоловік) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою) є дійсними до заміни їх в установленому порядку.

Виплата одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян врегульована постановою КМУ від 26.10.2016 № 760.

Так, відповідно до даної постанови одноразова компенсація у зв’язку з втратою годувальника, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, виплачується дружині чи чоловікові в разі, коли вони не одружилися вдруге, сім’ї померлого годувальника з числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, в якій є непрацездатні особи, що були на утриманні померлого на момент його смерті, на підставі наступних документів:

  • свідоцтва про смерть;
  • документа, що підтверджує статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
  • свідоцтва про шлюб;
  • експертного висновку міжвідомчої експертної комісії з установлення причинного зв’язку хвороби, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінювання, або військово-лікарської комісії.

Інше чинним законодавством не передбачено.

Водночас, з 1 січня 2018 року, відповідно до Закону України від 13.04.2017  «Про внесення зміни до ст.54 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» дружинам (чоловікам) померлих осіб із числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (категорія 1) надається право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника незалежно від причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою та без надання посвідчення дружини померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою.