Для людей з вадами зору

04.10.2019 року УСЗН Фастівської РДА підготовлено  та проведено комісію Фастівської районної державної адміністрації Київської області з питань призначення державних соціальних допомог, надання  пільг, житлових субсидій та соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. Де було розглянуто 63 справи, з них: на призначення субсидії на фактично проживаючих осіб – 25 справ, 6 справ громадянки, які звернулися із заявою про призначення субсидії на фактично проживаючих осіб та на збільшену площу житла, 4 справи - про призначення субсидії на фактично проживаючих осіб та без доходів члена сім"ї, 15 справ - на призначення субсидії без доходів члена сім"ї, 9 справ - для призначення субсидії на збільшену площу житла, 3 справи на призначення субсидії на орендне житло та 1 справа для призначення субсидії на орендне житло та на збільшену площу житла.


IMG 0856

04 жовтня було здійснено спільний рейд "Сім'я" службою у справах дітей та сім'ї РДА та Фастівським районним ЦСССДМ до с. Пилипівка. Було вивчено умови проживання сімей, які перебувають у СЖО. Родинам було надано рекомендації стосовно утримання і виховання дітей. Надано роз'яснення щодо виплат державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми та проведено інструктаж правил поведінки й пожежної безпеки в зимовий період при використанні пічного опалення.


71539223 2500876223293540 7355683977518120960 n 3

Згідно доручення Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука Київською обласною державною адміністрацією підготовлено тематичний опитувальник щодо діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади в Київській області.

Запрошуємо громадськість прийняти участь в опитуванні:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFpEbuuYQme0ZahURG85qX0kxYAm_6FdQwyhWntvrUOkWNRw/viewform

Було надано 38 консультацій громадянам та підприємцям селища щодо дотримання трудового законодавства, погашення заборгованості зі сплати ЄСВ, монетизації пільг, надання субсидій. Прийнято 8 заяв на субсидії , 3 громадяни селища подали документи на пільги, на житлово-комунальні послуги. Спеціалісти управління надали вичерпні відповіді на всі порушені громадянами питання.

IMG 1e23595b9092365deea47f9b9e0eff5b V min

IMG 4aa58fadb6f0f6a3597008ef68242f95 V min

Відповідно до  ст.20 Закону України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян» зі змінами та доповненнями (далі – Закон) звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не можеперевищувати сорока п’яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого ст.20 Закону терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Якщо у зверненні порушуються питання, які підлягають вирішенню в інших органах державної влади чи місцевого самоврядування, то при наданні відповіді на звернення роз’яснюється порядок вирішення таких питань.

Строки розгляду звернень громадян обчислюються у календарних днях, починаючи з дня реєстрації таких звернень. Датою виконання звернення громадянина є дата реєстрації відповіді на нього.

Звернення розглядаються та вирішуються у строк не більше одного місяця із дня їх надходження, ураховуючи вихідні, святкові й неробочі дні, а ті, які не потребують додаткового вивчення та проведення перевірки за ними, невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх реєстрації .

Звернення, що підлягає поверненню відповідно до ст. 5 Закону, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня надходження.

Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції органу, до якого надійшло звернення, таке звернення в строк не більше п’яти днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється заявникові. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом ДПС, воно в той самий строк повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями (п. 8 розд. ІV Порядку).

Повідомлення про прийняття рішення про припинення розгляду звернення відповідно до ст. 8 Закону надсилається у строк, визначений ст. 20 Закону.

Для державної реєстроації фізичної особи підприємцем згідно частини 1 статті 18 Закону України «про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (надалі Закон) подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем;

2) заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики, - за бажанням заявника;

3) нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування - для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності.

Технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - державним підприємством «Національні інформаційні системи» реалізовано через портал електронних сервісів (Он-лайн будинок юстиції) сервіс з державної реєстрації, внесення змін та припинення фізичної особи-підприємця в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Згідно зі статтею Закону документи для державної реєстрації  можуть подаватися у паперовій або електронній формі. Документи в електронній формі подаються заявником через портал електронних сервісів у порядку визначеному Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 року №359/5 зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09.02.2016 року за №200/28330 (далі - Порядок). Заява про державну реєстрацію підписується заявником, а документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством (стаття 15 Закону). Заява та документи для державної реєстрації в електронній формі мають відповідати вимогам встановленим Законами України «Про електронні документи та елекронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Відповідно до статті 6 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» для ідентифікації автора електронного документа може використовуватися електронний підпис. Накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа.

Документи подані для державної реєстрації згідно статті 15 Закону  повинні відповідати таким вимогам:

1) документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);

2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

4) документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством;

5) заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;

6) документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку;

Заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем форми 10 затверджена наказом міністерства юстиції України від 18.11.2016 року № 3268/5.

Згідно статті 26 Закону строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації  здійснюється протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, крім вихідних та святкових днів;

Згідно статті 27 Закону підставами для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації є:

 1) подання документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі;

2) невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 Закону,  невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

4) невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

5) невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим відповідно до статті 13 Закону;

6) несплата адміністративного збору або сплата не в повному обсязі;

7) подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання.

  1. Зупинення розгляду документів з підстав, не передбачених цією статтею, не допускається.

Зупинення розгляду документів здійснюється протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації.

Зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації громадських формувань, здійснюється у строки, встановлені статтею 26  Закону.

  1. Розгляд документів зупиняється на строк, що становить 15 календарних днів з дати їх зупинення.
  2. Повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку та виключного переліку підстав для його зупинення та рішення суб’єкта державної реєстрації про зупинення розгляду документів розміщуються на порталі електронних сервісів у день зупинення та надсилаються заявнику на адресу його електронної пошти.
  3. У разі подання документів, необхідних для усунення підстав для зупинення розгляду документів, протягом встановленого строку розгляд документів поновлюється.
  4. У разі поновлення розгляду документів обчислення строку розгляду документів, поданих для державної реєстрації, і проведення реєстраційних дій починається з дня подання документів, необхідних для усунення підстав для зупинення розгляду документів.
  5. Документи, що потребують усунення підстав для зупинення розгляду документів, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення.

Згідно частини 2 статт1 28 підставами  для відмови у державній реєстрації є:

1) документи подано особою, яка не має на це повноважень;

2) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони у проведенні реєстраційної дії;

3) не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;

4) наявні обмеження на зайняття підприємницькою діяльністю, встановлені законом;

5) наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що фізична особа вже зареєстрована як фізична особа - підприємець.

Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації повинно містити посилання на конкретну норму (пункт, статтю) законодавства із зазначенням, що саме порушено під час оформлення та подання документів, а також повинно бути зазначено, який саме пункт чи стаття поданого заявником документа (статуту, протоколу тощо) не відповідає нормам законодавства.

Відмова у державній реєстрації з підстав, не передбачених цією статтею, а також відмова у державній реєстрації (легалізації) професійної спілки, її організації або об’єднання не допускається.

Відмова у державній реєстрації здійснюється протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів.

Відмова у державній реєстрації громадських формувань здійснюється у строки, встановлені статтею 26 Закону.

 Повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб’єкта державної реєстрації про відмову у державній реєстрації розміщуються на порталі електронних сервісів у день відмови у державній реєстрації.

 У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації (крім документа про сплату адміністративного збору), повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення.

 Після усунення причин, що були підставою для відмови у державній реєстрації, заявник може повторно подати документи для державної реєстрації.

 

Начальник відділу

з питань державної реєстрації

Фастівської РДА                                                                                        Я.О.Загоруйко

 

 

Зокрема в стаціонарних відділеннях територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) сіл Малополовецьке та Дідівщина. Привітати підопічних зі святом прийшли учні місцевих шкіл, працівники культури, а у Дідівщинський стаціонар вже традиційно завітали художній колектив Макарівського будинку культури з піснями, танцями та привітаннями.

Кущове свято пройшло для літніх людей сіл Клехівка, Фастівець, Гвардійське, яке було організоване релігійною громадою ХВЄ (пастирем Ігорем Хайнацьким). На святі з привітаннями виступили керівник апарату Фастівської РДА Вікторія Костецька, директор територіального центру Людмила Воровська, голови сільських та селищних рад.

Наприкінці свята присутніх пригостили святковим обідом.


изображение viber 2019 10 02 12 24 57

изображение viber 2019 10 02 10 41 36

изображение viber 2019 10 02 12 25 01

Борівська загальноосвітня школа починає свій літопис з 1908 року, коли було відкрито 4 класи Мотовилівського міського училища. У 1912 році було збудовано новий корпус, який функціонує донині. У 20-их роках школа стає семирічною єдиною трудовою школою, а з 1934 р. – середньою. З 1945 року школу закінчили з медалями 187 випускників. У 1964 р. до старого приміщення добудували 5 класів і спортивний зал. А у 2004 р. випускники школи брати Медведчуки Віктор і Сергій побудували нову сучасну школу. З 1979 р. школа має ім’я Героя Радянського Союзу Соколова А.М. У 2007 р. у школі відкрито музей освіти селища, який налічує 1525 експонатів. 05 серпня 2019 року школа отримала статус ліцею.

Світ змінюється, наука невпинно летить уперед, змінюються погляди людей і влада в країні, але напоєні любов’ю, світлом доброти, людяності.  Але, досягнувши вершин, знову повертаються до неї, щоб хоч на мить стишити ходу, зупинити плин часу, поринути у вир спогадів, зустріти шкільних друзів, пригадати перше кохання, подякувати та обійняти вчителів.

Привітати педагогічний колектив та дітей зі святом завітала керівник апарату Фастівської райдержадміністрації Вікторія Костецька. Вона теплими словами привітала школу зі святом та подякувала усім, хто починав нелегкий шлях становлення навчального закладу та нині у ній працює.

В цей день було багато спогадів : згадували історію школи, її перших вчителів та першокласників. Це була не просто зустріч, це було свято, наповнене радістю, теплотою, любов’ю. Малиновий передзвін прожитих років у школі звучав не лише в пам’яті, а і в серці кожного присутнього.


DSC03404

DSC03416

DSC03420

изображение viber 2019 10 02 10 42 45

изображение viber 2019 10 02 10 42 57

изображение viber 2019 10 02 10 43 20

Голова районної ради Геннадій Сиваненко, голови сільських та селищних рад району взяли участь в засіданні робочої групи з вивчення пропозицій по внесенню змін до Перспективного плану формування територій громад Київської області, що проходила під головуванням заступника голови Київської обласної ради Ярослава Добрянського.

Геннадій Сиваненко враховуючи добровільний принцип утворення громад, звернувся з проханням врахувати в змінах до Перспективного плану утворення Борівської, Кожанської, Томашівської, Малоснітинської та Фастівської ОТГ згідно раніше поданих спільно з райдержадміністрацією та міською радою пропозицій та розрахунків спроможності даних громад. Зазначив, що прийняття такого рішення надасть змогу сформувати самодостатні територіальні громади, які б володіли відповідними матеріальними і фінансовими ресурсами, територією та об'єктами соціальної інфраструктури, необхідними для ефективного виконання покладених на них завдань та функцій. Також наголосив на важливості врахування на субрегіональному рівні Фастівського району, відповідні пропозиції сформовані спільно з міським головою Михайлом Нетяжуком, були озвучені на засіданні круглого столу, що проходив за підтримки  Української асоціації районних та обласних рад на початку вересня по обгровореню перспективи формування нової системи адміністративно-територіального устрою Київщини та підтримані очільниками більшості міст, селищ та ОТГ окремих районів Київщини. 

За результатами обговорень, робочою групою Київської обласної ради буде сформовано та подано до Департаменту містобудування та архітектури Київської області відповідний Перспективний план утворення громад на Фастівщині для подальшого затвердження його на сесії облради.

70830479 2437451406578408 1157542120618196992 n