Для людей з вадами зору

У Фастівському районному центрі соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді за участі служби у справах дітей та сім'ї Фастівської РДА відбулася робоча зустріч з батьками-вихователями ДБСТ та прийомними батьками ПС. Піднімалось питання виховання та утримання дітей, оздоровлення, навчання, зокрема за кордоном, праці неповнолітніх. Батьки озвучили свої проблеми на сьогоднішній день. З кожним індивідуально розроблено план подальших дій.

изображение viber 2019 07 23 09 39 43

19 липня рятувальники Фастівського району провели рейд місцями збору урожаю з метою зменшення кількості пожеж на хлібних полях. Працівники ДСНС звертали увагу комбайнерів, на стан сільгосптехніки, а також  нагадали основні правила пожежної безпеки. Під час інформаційно-роз'яснювальної роботи хлібороби уважно вислуховували рятувальників. Кожен учасник профілактичної бесіди отримав від надзвичайників листівки на протипожежну тематику, які містять важливу інформацію, що може врятувати життя у майбутньому.

4owSEYP0yqc min

 

Qm4gRL4jzFI min

За відповідний документ проголосували 278 народних депутатів, проти — 38.

У вівторок, 16 липня 2019 року, в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".Закон має 9 розділів та складається із 57 статей

Згідно з цим Законом Єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова Навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах, зокрема навмисне застосування її з порушенням вимог українського правопису і стандартів державної мови, а також створення перешкод та обмежень у застосуванні української мови тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.

Статус української мови як єдиної державної мови передбачає обов’язковість її використання на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначені цим Законом.

Сфера дії закону поширюється у всіх сферах суспільного життя, визначених цим Законом, на всій території України та не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.

Українська жестова мова є мовою спільноти жестомовних осіб.

Держава сприяє опануванню державної мови і в зв’язку з цим буде розроблена Державна програма сприяння опануванню державної мови.

Відповідно до Програми Кабінет Міністрів України вживає заходів для створення та забезпечення діяльності мережі державних, комунальних курсів з вивчення державної мови громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, створює умови для розвитку суб’єктів освітньої діяльності, які дають змогу кожній особі опанувати державну мову, в тому числі шляхом неформальної та інформальної освіти.

            Кожний громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою. Особа, яка має намір набути громадянство України, зобов’язана засвідчити відповідний рівень володіння державною мовою. Особи, які мають визначні заслуги перед Україною, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних Силах України та нагороджені державною нагородою, і особи, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, мають право на набуття громадянства України без засвідчення рівня володіння державною мовою. Такі особи зобов’язані опанувати державну мову на рівні, визначеному законодавством, упродовж одного року з дня набуття громадянства.

ст..9 Закону визначено перелік  осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків :

 • Президент України, Прем’єр-міністр України,представники центральних органів державної влади депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, посадові особи органів місцевого самоврядування;
 • державні службовці;
 • голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники
 • особи офіцерського складу
 • прокурори;
 • судді, які обрані чи призначені відповідно до Конституції Українита здійснюють правосуддя на професійній основі, члени та дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Вищої ради правосуддя
 • адвокати;
 • нотаріуси;
 • керівники закладів освіти всіх форм власності;
 • педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники, крім іноземців чи осіб без громадянства, які запрошені до закладів освіти та/або наукових установ та працюють на тимчасовій основі як наукові, педагогічні, науково-педагогічні працівники або викладачі іноземної мови;
 • медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров’я;
 • посадові та службові особи підприємств

Рівень володіння державною мовою особами засвідчується державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою. Шкала рівнів володіння державною мовою визначає три загальні рівні навичок: початковий рівень А, середній рівень В та рівень вільного володіння мовою С.

Робочою мовою діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності є державна мова.  У разі якщо під час засідання, заходу або зустрічі використовується інша мова, ніж державна, має бути забезпечений переклад державною мовою. Мовою нормативно-правових актів і актів індивідуальної дії, діловодства і документообігу органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування є державна мова

Окрім того, державна мова застосовується :

 • в судочинстві
 • у Збройних Силах України та інших військових формуваннях
 • в органах правопорядку, розвідувальних органах, державних органах спеціального призначення з правоохоронними функціями
 • прикордонний, митний та інші види контролю здійснюються державною мовою. у процесі виборів і референдумів
 • під час укладення міжнародних договорів України

 Українська мова як державна застосовується і в публічних сферах:

 сфері трудових відносин

Ніхто не може бути примушений використовувати під час перебування на роботі та виконання обов’язків за трудовим договором іншу мову, ніж державна, крім випадків:

а) обслуговування споживачів та інших клієнтів, які є іноземцями чи особами без громадянства;

у сфері освіти

Особам, які належать до національних меншин України, які належать до корінних народів України гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини України. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) із навчанням мовою відповідної національної меншини України поряд із державною мовою і не поширюється на класи (групи) з навчанням державною мовою.

У закладах освіти відповідно до освітньої програми одна або декілька дисциплін можуть викладатися двома чи більше мовами - державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

у сфері науки

Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, доктора мистецтва, доктора наук, або у передбачених законом випадках наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях, а також автореферати та відгуки опонентів виконуються державною мовою або англійською мовою.

у сфері культури

у сфері телебачення і радіомовлення

у сфері друкованих засобів масової інформації

у сфері книговидання та книгорозповсюдження

Видавець, внесений до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції, зобов’язаний видавати державною мовою не менше 50 відсотків усіх виданих ним упродовж відповідного календарного року назв книжкових видань.

у сфері інформації для загального ознайомлення

Інформація для загального ознайомлення може дублюватися іншими мовами відповідно до закону.  у сфері публічних заходів збори, конференції, мітинги, виставки, навчальні курси, семінари, тренінги, дискусії, форуми, інші заход У разі застосування під час публічного заходу іншої мови, ніж державна, його організатор зобов’язаний забезпечити синхронний або послідовний переклад державною мовою, якщо цього вимагає хоча б один учасник публічного заходу.

у сфері обслуговування споживачів

На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін

в технічній та проектній документації

 у сфері реклами

У друкованих засобах масової інформації, що видаються однією з офіційних мов Європейського Союзу, допускається розміщення реклами тією мовою, якою видається такий друкований засіб масової інформації. Мовою реклами, що розповсюджується телерадіоорганізаціями закордонного мовлення, телерадіоорганізаціями, які здійснюють мовлення однією або кількома офіційними мовами Європейського Союзу, поряд з державною мовою можуть бути офіційні мови Європейського Союзу.

у сфері охорони здоров’я  

у сфері спорту

 у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку

 у сфері транспорту  у сфері діловодства, документообігу, листування і звітності громадських об’єднань, політичних партій та інших юридичних осіб

у зверненнях до громадських об’єднань, політичних партій та інших юридичних осіб

Украінська мова  як державна застосовується у власних назвах та іменах:

назвах органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування

в іменах

 в географічних назвах та назвах об’єктів топоніміки

Мова торговельних марок використовується у тому вигляді, в якому їм надана правова охорона.

Опрацювання та утвердження стандартів української мови як державної здійснює Національна комісія зі стандартів державної мови .

Завданням Комісії є збереження та розвиток державної мови через встановлення стандартів державної мови і методів перевіряння рівня володіння державною мовою, необхідного для набуття громадянства чи зайняття визначених законами посад.

Комісія є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через міністра, який очолює центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки. Комісія є колегіальним органом у складі дев’яти членів.  Кабінет Міністрів України призначає на посаду членів Комісії з числа осіб, запропонованих міністром, не пізніше місячного строку з дня внесення відповідних подань.

Член Комісії призначається на посаду та звільняється з посади рішенням Кабінету Міністрів України.

На посаду члена Комісії може бути призначений громадянин України, який на момент призначення (обрання) досяг 30 років, володіє державною мовою, має науковий ступінь доктора філософії в галузі філології за однією з таких спеціальностей: українська мова, загальне мовознавство, перекладознавство та здатний за своїми освітнім і професійним рівнями виконувати відповідні посадові обов’язки.

З метою сприяння функціонуванню української мови як державної у сферах суспільного життя, визначених  Законом, на всій території України діє Уповноважений із захисту державної мови Уповноваженого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України.

 Завданнями Уповноваженого є:

1) захист української мови як державної;

2) захист права громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг у сферах суспільного життя, визначених цим Законом, на всій території України і усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою.

  Уповноважений здійснює державний контроль за застосуванням державної мови у випадку, визначеному частиною третьою статті 55 цього Закону, а також за власною ініціативою.

Для забезпечення діяльності Уповноваженого утворюється секретаріат. Секретаріат Уповноваженого здійснює організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Уповноваженого. Керівник та працівники секретаріату Уповноваженого є державними службовцями.

  За порушення закону щодо застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів розроблено Порядок накладення штрафів на суб’єктів господарювання 

                                        

На автомобільній дорозі (О102406) Скригалівка – Яхни через Кожанку, яку обслуговує субпідрядна організація ТОВ «Дорбутмеханізація», проводяться роботи по встановленню дорожніх знаків.

18 липня службою у справах дітей та сім'ї Фастівської РДА спільно з Фастівським районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проведено рейди "Сім'я" та "Канікули" в населених пунктах району.
Під час рейду "Сім'я" відвідано сім'ї, в яких проживають діти. Члени комісії ознайомилися з умовами проживання та утримання дітей. Батькам було надано рекомендації щодо виконання ними батьківських обов'язків. Під час рейду "Канікули" вивчено місця перебування молоді у вечірній час. Проведено профілактичні бесіди з неповнолітніми на рахунок вживання алкоголю та тютюнопаління.
 
изображение viber 2019 07 18 15 53 20
В Будинку культури с. Веприк організовано творчі майстерні для дітей, які забезпечують всебічний розвиток вихованців у період літніх канікул. На заняттях дітки мають можливість проявити свої здібності у малюванні, ліпленні та вишивці. Охочим долучитися до роботи майстерні звертатися до Олени Жовнір — директора БК.
 
изображение viber 2019 07 18 16 35 00
 
изображение viber 2019 07 18 16 35 02
 
изображение viber 2019 07 18 16 35 04
18 липня відділ ведення Державного реєстру виборців Фастівської райдержадміністрації запросив членів комісій виборчих дільниць Фастівського району.
Головам комісій було вручено уточнені списки виборців  на Позачергові вибори народних депутатів України 21 липня 2019 року та проінформовано про порядок внесення змін до уточнених списків відповідно до законодавства.
IMG 8509 min
 
IMG 8511 min
Сьогодні, керівництво району та міста оглянули рентгенологічний кабінет КНП ФРР "Фастівська центральна районна лікарня", який поповнився новим рентген апаратом.  Поява цього апарату надасть можливість нашим лікарям робити високоякісні знімки для встановлення точного діагнозу. Причому знімки можливо отримувати як у класичному вигляді на плівці, так і в паперовому. Більш того, є можливість зберігати знімки, як цифрове зображення у вигляді звичайного файлу, та надсилати їх через мережу інтернет іншим вузькоспеціалізованим лікарям для консультування. Наразі персонал відділення тестує прилад, який запрацює для пацієнтів з наступного тижня.
Необхідне обладнання придбано за кошти співфінансування районного у сумі 4,5 млн грн та міського -  2 млн грн бюджетів. 
67176702 1057893807737181 3635506700133335040 n
16  липня проведено комісійне обстеження  гідроспоруд Фастівського району в смт Кожанка та с.Триліси в складі: заступника голови Фастівської  районної ради Вололимира Куценка, головного спеціаліста сектору з питань ЦЗ населення Фастівської райдержадміністрації  Людмили Ясінської, в.о. начальника відділу містобудування, архітектури та ЖКГ Фастівської райдержадміністрації  Анни Ясінської, представника  управління водного господарства – Районного офісу водних ресурсів р.Рось (РОВР р.Рось) Олени Вигільської, в.о. голови Кожанської селищної ради Наталії Поспішної.
 
Було проведено обстеження гідроспоруд відповідно до рішення постійної комісії Фастівської райдержадміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 12 червня 2019 року та з метою упередження підтоплень садиб, житлових будинків у Фастівському районі.
 
В результаті обстеження  складено акти, в яких вказано виявлені недоліки та рекомендації комісії.

З метою сприяння підвищення якості сервісного обслуговування клієнтів Фастівською міськрайонною філією Київського обласного центру зайнятості створений постійно діючий Офіс роботодавця. Завдяки відкриттю Офісу кожен роботодавець, від фізичної особи-підприємця, до представників великих підприємств, можуть проводити за окремо визначеним графіком:  

 • Ділові зустрічі;
 • Презентації підприємства;
 • Співбесіди з кандидатами на зайняття посад (як з безробітними особами так і з шукачами роботи);
 • Розміщувати інформацію про підприємство;
 • На обладнаному робочому місці скористатися власним Електронним кабінетом роботодавця (подати звітність, зробити підбір працівників, ознайомитися з резюме шукачів роботи, взяти участь у анкетуванні, дізнатися про послуги та новини Служби зайнятості і т.і.).

Записатися  до графіку роботи Офісу та отримати більш детальну інформацію можна

за тел.(04565) 52033, 54502.