Для людей з вадами зору

Анонси

Анонси (5)

Гасло Всесвітнього дня охорони праці 2019 року «БЕЗПЕЧНЕ ТА ЗДОРОВЕ МАЙБУТНЄ ПРАЦІ»

Прикріплені файли:   Нарада_сайт.doc   Звернення_плакат.pdf


ЗВЕРНЕННЯ

Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2019 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні

до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівниківпідприємств, установ та організацій

Щороку 28 квітня відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 унашій країні відзначають День охорони праці.Цьогоріч Україна долучилася до ініціативи Міжнародної організації праці провести заходидо Всесвітнього дня охорони праці під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці».Напередодні свого столітнього ювілею, який відзначають у 2019 році, і під впливом дискусійпро майбутнє сфери праці МОП підбиває підсумки багаторічної діяльності, спрямованої нагармонійний розвиток усіх напрямів цієї сфери, будує плани на майбутнє в контексті глобальних трансформацій щодо таких аспектів, як технології, демографія, організація праці та клімат.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Разом з міжнародною спільнотою Україна визнає, що здорові та безпечні умови праці – це стратегічне завдання, яке стоїть перед державою і бізнесом.

З огляду на зобов’язання, взяті нашою країною відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII, уряд своїм розпорядженням від 12 грудня 2018 р. № 989-р схвалив Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні (далі – Концепція) та затвердив План заходів щодо її реалізації (далі – План заходів).

Концепція є основою для запровадження національної системи управління безпекою та гігієною праці, сформованої на принципах запобігання виробничим ризикам та заохочення до створення безпечних і здорових умов праці.

Реалізація Концепції має забезпечити імплементацію в національне законодавство норм Директиви Ради № 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 р. про впровадження заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки та охорони здоров’я працівників під час роботи відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Упровадження ризикоорієнтованого підходу створить можливості для ратифікації Україною Конвенції № 187 про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці, підписаної 15 червня 2006 р., головними принципами якої є:

 • оцінка професійних ризиків чи небезпек;
 • боротьба з професійними ризиками чи небезпеками в місцях їх виникнення;
 • розвиток національної культури профілактики у сфері безпеки та гігієни праці, яка передбачає інформацію, консультації та підготовку.

Сформована в Україні ризикоорієнтована система управління безпекою та гігієною праці забезпечить ефективну реалізацію прав працівників на безпечні та здорові умови праці.

Закріплення в національній правовій базі нових принципів управління ризиками створить підґрунтя для побудови ефективної системи комплексного управління безпекою та гігієною праці, розвитку і зміцнення трудового потенціалу нашої країни.

Надзвичайно важливим для досягнення оптимальних результатів у цьому питанні є вивчення, поширення та впровадження найкращого міжнародного досвіду з оцінки та управління виробничими ризиками не тільки на державному, а й на галузевому (особливо окремих підприємств) і регіональному рівнях.

У процесі реалізації окреслених завдань найефективнішими заходами будуть інформаційно-роз’яснювальні кампанії, зокрема семінари, круглі столи, конференції тощо. Адже поєднання теоретичних і практичних підходів до вивчення методик оцінки ризиків матиме найбільш дієвий ефект щодо їх успішного впровадження.

Вектор реформування сфери безпеки та гігієни праці, який визначив уряд і впроваджують Міністерство соціальної політики та Держпраці, передбачає докорінні зміни в підходах до управління охороною праці, що своєю чергою можуть спричинити низку проблем. А втім, тільки в такий спосіб можливо побудувати прогресивну національну систему управління безпекою та гігієною праці.

Важливо підготуватися до майбутніх змін, правильно спрогнозувати результати реформування та забезпечити впровадження нових принципів управління.

Сучасна система заохочення до поліпшення безпеки та охорони здоров’я працівників на роботі має враховувати світові тенденції зайнятості населення, розвитку технологій (автоматизація, робототехніка, цифровізація, інформаційна комп’ютеризація), демографічні показники, економічну глобалізацію, кліматичні зміни та інші чинники, що впливають на стан безпеки та гігієни праці за наявних або нових виробничих ризиків.

Серйозним викликом для України стало питання трудової міграції, зокрема професійно підготовленої молоді. Отже, потрібно забезпечити належні умови праці, щоб зупинити відтік трудових ресурсів із країни, зберегти кваліфікований та високоефективний трудовий потенціал. Це сприятиме економічному зростанню та повній зайнятості населення.

Заходи, присвячені Дню охорони праці в Україні, що пройде під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці», мають тривати протягом 2019 року й охопити якомога більшу частину працюючих громадян і всі без винятку сфери економічної діяльності.

Тільки спільними зусиллями можливо виконати завдання, передбачені програмами реформ, і забезпечити конституційне право громадян на гідні умови праці.

Закликаємо всіх долучитися до проведення заходів з нагоди Дня охорони праці та забезпечити широку інформаційну кампанію.


 ПЛАН

заходів управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області з відзначення Дня охорони праці в Україні у 2019 році

під девізом «Безпечне та здорове майбутнє праці»

Зміст заходів

Строк

виконання

Виконавці

1

2

3

4

1

Довести до підприємств, установ та організацій (далі – підприємства) звернення Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2019 році Дня охорони праці в Україні (далі – Оргкомітет) та план заходів із відзначення у 2019 році Дня охорони праці в Україні

Квітень

Відділ профілактики страхових випадків,  районні (міські) відділення управління  

2

Розмістити на веб-сайтах управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області (далі – управління) та її відділень в районах і містах, на сторінках у соціальних мережах, оприлюднити  через інші засоби масової інформації анонси про підготовку до відзначення у 2019 році Дня охорони праці в Україні та відповідного звернення Оргкомітету, а також інформаційних матеріалів про хід акції та її результати

Квітень –грудень

Відділ профілактики страхових випадків,  районні (міські) відділення управління  

3

Спільно з місцевими  органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками, Київським обласним об’єднанням роботодавців, підприємствами взяти участь у роботі Оргкомітетів, опрацюванні і затвердженні відповідних заходів

Квітень

Відділ профілактики страхових випадків,  районні (міські) відділення управління  

4

Спільно з управліннями освіти місцевих  органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Головним управлінням Держпраці у Київській області, профспілками, Київським обласним об’єднанням роботодавців, підприємствами взяти участь у проведенні відкритих уроків, лекцій, брифінгів, семінарів «28 квітня –День охорони праці» для здобувачів освіти закладів освіти усіх рівнів

Квітень – червень

Районні (міські) відділення управління  

5

Спільно з профспілками, Київським обласним об’єднанням роботодавців взяти участь в організації та проведенні на підприємствах конкурсів на безпечне робоче місце, виробничу дільницю (бригаду)

Квітень – червень

Районні (міські) відділення управління  

6

Спільно з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками, Київським обласним об’єднанням роботодавців, Головним управлінням Держпраці у Київській області взяти участь у розробці та реалізації спеціальних інформаційних заходів (тренінгів, семінарів, нарад, засідань за «круглим столом», дебатів) з метою ознайомлення працівників з виробничими ризиками та їх впливом на охорону праці.

Квітень – червень

Районні (міські) відділення управління  

7

Спільно з Головним управлінням Держпраці у Київській області забезпечити роботу «гарячих телефонних ліній» з питань охорони праці.

Квітень

Відділ профілактики страхових випадків,  районні (міські) відділення управління  

8

Спільно з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками, Київським обласним об’єднанням роботодавців взяти участь у залученні зацікавлених громадських організацій спілок та інших об’єднань до процесу формування політики щодо покращення умов безпеки і гігієни праці працівників.

Квітень-грудень

Відділ профілактики страхових випадків,  районні (міські) відділення управління  

9

Спільно з Головним управлінням Держпраці у Київській області, підприємствами, зацікавленим органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками, Київським обласним об’єднанням роботодавців взяти участь в проведенні Всеукраїнського огляду-конкурсу на присвоєння звання «Краще підприємство з охорони праці».

Квітень- листопад

Відділ профілактики страхових випадків,  районні (міські) відділення управління  

10

Спільно з Головним управлінням Держпраці у Київській області, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками, Київським обласним об’єднанням роботодавців, ЗМІ взяти участь у проведенні фіналу конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей», відборі кращих робіт, визначенні та нагородженні переможців і лауреатів фіналу конкурсу.

Березень-

квітень

Відділ профілактики страхових випадків,  районні (міські) відділення управління  

11

Спільно з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками, Київським обласним об’єднанням роботодавців, взяти участь з ушанування пам’яті загиблих на виробництві: проведенні панахид, поминальних заходів, наданні родичам загиблих на виробництві допомоги в облаштуванні могил; відвідуванні сімей загиблих, а також інвалідів праці.

Із 21-го по 28 квітня

Відділ профілактики страхових випадків,  районні (міські) відділення управління  

Примітка: Реалізація Плану  заходів не потребує витрат з бюджету Фонду соціального страхування України.

Він – композитор-загадка в усіх сенсах: буттєвому і творчому. За неповних 37 років митець написав стільки творів, на механічне переписування котрих, за сучасними комп’ютерними підрахунками, необхідно було би витратити 36 років. Після його відходу у вічність залишилося безліч портретів, але серед них немає хоча б двох подібних між собою зображень. Дитинство композитора, зовні схоже на казку, минуло у нескінченних концертних мандрах по усій Європі, юність і молодість – у постійній боротьбі за місце в професії і визнанні світом його унікальності.

Дитина-вундеркінд, раб свого таланту, геній, музику якого кожна наступна епоха розуміє краше, ніж попередня.  Або-просто Моцарт

ЗАПРОШУЄМО У БОРІВСЬКУ ШКОЛУ МИСТЕЦТВ НА ЗУСТРІЧ З МУЗИКОЮ ЮНОГО МОЦАРТА 19 КВІТНЯ о 15.30

У виконанні АРТИСТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ФІЛАРМОНІЇ ЛАРИСИ ДЕОРДІЄВОЇ (ФОРТЕПІАНО) ТА ЮРІЯ ШУТКО (флейта)

 

18 квітня 2019 року об 11:00 у м. Біла Церква (вул. Ярослава Мудрого, 19/1, кінотеатр імені О. Довженка) відбудеться педагогічна рада працівників системи освіти Київщини «Нова українська школа — територія успіху».

Акредитація представників засобів масовоїінформації та незалежних журналістів проводиться департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації шляхом реєстрації16 - 17 квітня 2019 року з 14.00 до 16.00 за телефоном: (044) 278-21-62

ПРЕС-РЕЛІЗ

Педагогічна рада працівників системи освіти Київщини

 «Нова українська школа – територія успіху ОК».

17-18 квітня 2019 року відбудеться педагогічна  рада працівників системи освіти Київщини  «Нова українська школа – територія успіху».

До участі в засіданні педагогічної ради запрошено голову Київської обласної державної адміністрації О. Терещука.

На засіданні розглядатиметься стан реалізації першочергових дій з упровадження концептуальних засад нової української школи, визначених у хартії міжнародного саміту «Стратегічне партнерство: Освіта. Наука. Влада», та Регіональної стратегії дій з охорони дитинства на 2019 рік, розробленої до Року дитини в Київській області.

Зміст і формат.Програма заходу розрахована на два дні:

 • 17 квітня на базі закладів освіти області пройдуть 16 брейнстормінгів.
 • 18 квітня в м. Білій Церкві   (вул. Ярослава Мудрого, 19/1,  кінотеатр імені О.Довженка)  відбудеться пленарне засідання педагогічної ради.

Організатори заходу: Київська обласна державна адміністрація;департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Учасники:

 • керівники місцевих органів управління освітою;
 • керівники закладів загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та вищої  освіти області;
 • керівники закладів освіти обласної комунальної власності;
 • представники батьківської громадськості, батьківської ради Київської області з інклюзивної освіти;
 • члени президії Київського обласного територіального відділення Малої академії наук України;
 • представники наукових та освітніх установ України –партнери департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Усього в заходах візьмуть  участь понад 5 тисяч осіб.

Відповідно до Указу Президента України від 18 серпня 2006 року № 685/2006 «Про День охорони праці», з нагоди відзначення Дня охорони праці в Україні з 12 квітня по 22 квітня 2019 року на території Фастівського району проводиться Тиждень охорони праці під девізом «Безпечне та здорове майбутнє праці». В рамках проведення Тижня відбудуться дні «відкритих дверей», нагородження найкращих працівників у сфері охорони праці на підприємствах, в установах, організаціях району, засідання круглого столу з нагоди відзначення Дня охорони праці, нарада по підбиттю підсумків щодо проведення заходів.

 Детальніше можна дізнатися за посиланням 

12 квітня 2019 р. у Києві у КВЦ "Парковий" Держенергоефективності організовує головну подію року у сфері енергоефективності - 5-ий Форум енергоефективного партнерства "Територіальні громади, держава, бізнес: Прозорі інвестиційні моделі".

Україна продовжує посилювати енергоефективність! Адже це необхідний елемент для формування економічно сильних, енергонезалежних та заможних громад.

Урядом запроваджено успішні державні механізми з енергоефективності, зокрема:

 • За 4 роки дії програми «теплих» кредитівбільше півмільйона українських сімей утеплилися та заощаджують до 70% на комунальних послугах;
 • Вже понад 100 місцевих органів влади додатково співфінансують енергоефективні заходи в рамках «теплих кредитів»;
 • Завдяки енергосервісу відкрито ринок утеплення понад 100 тис. бюджетних установ обсягом понад 8 млрд доларів;
 • ЕСКО-інвестори вже реалізуютьпонад 300 енергосервісних контрактів вартістю більше 300 млн грн для модернізації дитсадків, шкіл, лікарень та інших установ;
 • ЕСКО-механізм дозволяє заощадити бюджетні кошти на впровадженні енергоефективних заходів та отримати економію 15-70% на витратах за енергоресурси;
 • 206 громад впроваджують енергоменеджмент та економлять до 15% на комунальних послугах.

Досвід впровадження таких інструментів потрібно широко впроваджувати.

Тому цьогорічДерженергоефективності запрошує ОТГ, а також представників міністерств і відомстввивчити та впровадити сучасні фінансові механізми підвищення енергоефективності.

Агентство разом із експертами також розкриє плани щодо стимулювання промислових підприємств до енергоефективності.

Серед запрошених спікерів:

 • Геннадій ЗУБКО - Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України*
 • Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ - в.о. Голови Комітету ВРУ з питань ПЕК
 • Віктор ГАЛАСЮК- Голова Комітету ВРУ з питань промислової політики та підприємництва
 • Остап СЕМЕРАК - Міністр екології та природних ресурсів України
 • Сергій САВЧУК – Голова Держенергоефективності.

*потребує підтвердження

Ключові теми Форуму:

 • Державна політика у сфері енергоефективності
 • Енергоменеджмент - старт енергоефективності у громадах;
 • Від класичного до поглибленого ЕСКО-партнерства - нові моделі технологій та співфінансування
 • ЕСКО та енергоменеджмент на державних об'єктах: перші успіхи
 • Енергоефективність у промисловості:джерела фінансування проектів

Відкриття о 10:00.

Час проведення: 10:00 - 15:00.

Місце проведення: м. Київ, Конгресно-виставковий центр «Парковий», Паркова дорога, 16а.

Участь безкоштовна!

Програма Форуму на сайті: http://saee.gov.ua/uk/5EEF.

Довідкова інформація щодо участі у Форумі за контактами: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., (044) 590-54-15.

Акредитація ЗМІ проходитьдо 17:00 11 квітня за тел.: (044) 590-59-65, 096-906-85-95 та e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.(Управління комунікації та зв’язків з громадськістю Держенергоефективності).

Акредитація обов’язкова із зазначенням ПІБ, назви ЗМІ, журналістського посвідчення, контактів (номеру мобільного телефону і електронної пошти) та переліком фото- та відеотехніки.Вхід ЗМІ за редакційними посвідченнями.

Веб-сайт: http://saee.gov.ua/uk/5EEF.

Організатор:Держенергоефективності.

Співорганізатори:

 1. Фонд ім. Фрідріха Еберта в Україні
 2. Проект GIZ «Консультування підприємств щодо енергоефективності»
 3. Проект GIZ «Реформа в сфері енергоефективності України»
 4. Проект GIZ «Енергоефективність у громадах ІІ»
 5. Проект GIZ «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях»
 6. Проект ПРООН «Усунення перепон для залучення інвестицій у підвищення енергоефективності громадських будівель у малих і середніх містах України на основі моделі ЕСКО»
 7. Проект UNIDO UKR ІЕЕ «Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України»
 8. Центр ресурсоефективного та чистого виробництва (в системі UNIDO)

Інформаційні партнери Форуму: журнал «ECOBUSINESS», Асоціація об’єднаних територіальних громад.

Форум об'єднає понад 600 учасників з усієї України: мерів міст, голів обласних та районних адміністрацій, ОТГ, а також експертів, профільні громадські організації, міжнародні проекти, представників промислових підприємств, вітчизняні ЕСКО-компанії.

Home