Для людей з вадами зору

18 березня Фастівським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за сприяння Церкви Адвентистів Сьомого дня, Фастівського костелу Воздвиження Святого Хреста та парафії Великомученика Димитрія УГКЦ відвідано родини району, які перебувають в складних життєвих обставинах. Діти із цих сімей отримали іграшки, взуття, продуктові набори. Одній родині з новонародженою дитиною подарували ліжечко, дитячий одяг та памперси. Ця допомога це важливий вияв уваги і підтримки. Від ФРЦСССДМ та від усіх цих сімей висловлюємо щиру подяку усім, хто долучився до даного заходу

Гасло Всесвітнього дня охорони праці 2019 року «БЕЗПЕЧНЕ ТА ЗДОРОВЕ МАЙБУТНЄ ПРАЦІ»

Прикріплені файли:   Нарада_сайт.doc   Звернення_плакат.pdf


ЗВЕРНЕННЯ

Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2019 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні

до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівниківпідприємств, установ та організацій

Щороку 28 квітня відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 унашій країні відзначають День охорони праці.Цьогоріч Україна долучилася до ініціативи Міжнародної організації праці провести заходидо Всесвітнього дня охорони праці під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці».Напередодні свого столітнього ювілею, який відзначають у 2019 році, і під впливом дискусійпро майбутнє сфери праці МОП підбиває підсумки багаторічної діяльності, спрямованої нагармонійний розвиток усіх напрямів цієї сфери, будує плани на майбутнє в контексті глобальних трансформацій щодо таких аспектів, як технології, демографія, організація праці та клімат.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Разом з міжнародною спільнотою Україна визнає, що здорові та безпечні умови праці – це стратегічне завдання, яке стоїть перед державою і бізнесом.

З огляду на зобов’язання, взяті нашою країною відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII, уряд своїм розпорядженням від 12 грудня 2018 р. № 989-р схвалив Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні (далі – Концепція) та затвердив План заходів щодо її реалізації (далі – План заходів).

Концепція є основою для запровадження національної системи управління безпекою та гігієною праці, сформованої на принципах запобігання виробничим ризикам та заохочення до створення безпечних і здорових умов праці.

Реалізація Концепції має забезпечити імплементацію в національне законодавство норм Директиви Ради № 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 р. про впровадження заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки та охорони здоров’я працівників під час роботи відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Упровадження ризикоорієнтованого підходу створить можливості для ратифікації Україною Конвенції № 187 про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці, підписаної 15 червня 2006 р., головними принципами якої є:

  • оцінка професійних ризиків чи небезпек;
  • боротьба з професійними ризиками чи небезпеками в місцях їх виникнення;
  • розвиток національної культури профілактики у сфері безпеки та гігієни праці, яка передбачає інформацію, консультації та підготовку.

Сформована в Україні ризикоорієнтована система управління безпекою та гігієною праці забезпечить ефективну реалізацію прав працівників на безпечні та здорові умови праці.

Закріплення в національній правовій базі нових принципів управління ризиками створить підґрунтя для побудови ефективної системи комплексного управління безпекою та гігієною праці, розвитку і зміцнення трудового потенціалу нашої країни.

Надзвичайно важливим для досягнення оптимальних результатів у цьому питанні є вивчення, поширення та впровадження найкращого міжнародного досвіду з оцінки та управління виробничими ризиками не тільки на державному, а й на галузевому (особливо окремих підприємств) і регіональному рівнях.

У процесі реалізації окреслених завдань найефективнішими заходами будуть інформаційно-роз’яснювальні кампанії, зокрема семінари, круглі столи, конференції тощо. Адже поєднання теоретичних і практичних підходів до вивчення методик оцінки ризиків матиме найбільш дієвий ефект щодо їх успішного впровадження.

Вектор реформування сфери безпеки та гігієни праці, який визначив уряд і впроваджують Міністерство соціальної політики та Держпраці, передбачає докорінні зміни в підходах до управління охороною праці, що своєю чергою можуть спричинити низку проблем. А втім, тільки в такий спосіб можливо побудувати прогресивну національну систему управління безпекою та гігієною праці.

Важливо підготуватися до майбутніх змін, правильно спрогнозувати результати реформування та забезпечити впровадження нових принципів управління.

Сучасна система заохочення до поліпшення безпеки та охорони здоров’я працівників на роботі має враховувати світові тенденції зайнятості населення, розвитку технологій (автоматизація, робототехніка, цифровізація, інформаційна комп’ютеризація), демографічні показники, економічну глобалізацію, кліматичні зміни та інші чинники, що впливають на стан безпеки та гігієни праці за наявних або нових виробничих ризиків.

Серйозним викликом для України стало питання трудової міграції, зокрема професійно підготовленої молоді. Отже, потрібно забезпечити належні умови праці, щоб зупинити відтік трудових ресурсів із країни, зберегти кваліфікований та високоефективний трудовий потенціал. Це сприятиме економічному зростанню та повній зайнятості населення.

Заходи, присвячені Дню охорони праці в Україні, що пройде під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці», мають тривати протягом 2019 року й охопити якомога більшу частину працюючих громадян і всі без винятку сфери економічної діяльності.

Тільки спільними зусиллями можливо виконати завдання, передбачені програмами реформ, і забезпечити конституційне право громадян на гідні умови праці.

Закликаємо всіх долучитися до проведення заходів з нагоди Дня охорони праці та забезпечити широку інформаційну кампанію.


 ПЛАН

заходів управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області з відзначення Дня охорони праці в Україні у 2019 році

під девізом «Безпечне та здорове майбутнє праці»

Зміст заходів

Строк

виконання

Виконавці

1

2

3

4

1

Довести до підприємств, установ та організацій (далі – підприємства) звернення Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2019 році Дня охорони праці в Україні (далі – Оргкомітет) та план заходів із відзначення у 2019 році Дня охорони праці в Україні

Квітень

Відділ профілактики страхових випадків,  районні (міські) відділення управління  

2

Розмістити на веб-сайтах управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області (далі – управління) та її відділень в районах і містах, на сторінках у соціальних мережах, оприлюднити  через інші засоби масової інформації анонси про підготовку до відзначення у 2019 році Дня охорони праці в Україні та відповідного звернення Оргкомітету, а також інформаційних матеріалів про хід акції та її результати

Квітень –грудень

Відділ профілактики страхових випадків,  районні (міські) відділення управління  

3

Спільно з місцевими  органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками, Київським обласним об’єднанням роботодавців, підприємствами взяти участь у роботі Оргкомітетів, опрацюванні і затвердженні відповідних заходів

Квітень

Відділ профілактики страхових випадків,  районні (міські) відділення управління  

4

Спільно з управліннями освіти місцевих  органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Головним управлінням Держпраці у Київській області, профспілками, Київським обласним об’єднанням роботодавців, підприємствами взяти участь у проведенні відкритих уроків, лекцій, брифінгів, семінарів «28 квітня –День охорони праці» для здобувачів освіти закладів освіти усіх рівнів

Квітень – червень

Районні (міські) відділення управління  

5

Спільно з профспілками, Київським обласним об’єднанням роботодавців взяти участь в організації та проведенні на підприємствах конкурсів на безпечне робоче місце, виробничу дільницю (бригаду)

Квітень – червень

Районні (міські) відділення управління  

6

Спільно з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками, Київським обласним об’єднанням роботодавців, Головним управлінням Держпраці у Київській області взяти участь у розробці та реалізації спеціальних інформаційних заходів (тренінгів, семінарів, нарад, засідань за «круглим столом», дебатів) з метою ознайомлення працівників з виробничими ризиками та їх впливом на охорону праці.

Квітень – червень

Районні (міські) відділення управління  

7

Спільно з Головним управлінням Держпраці у Київській області забезпечити роботу «гарячих телефонних ліній» з питань охорони праці.

Квітень

Відділ профілактики страхових випадків,  районні (міські) відділення управління  

8

Спільно з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками, Київським обласним об’єднанням роботодавців взяти участь у залученні зацікавлених громадських організацій спілок та інших об’єднань до процесу формування політики щодо покращення умов безпеки і гігієни праці працівників.

Квітень-грудень

Відділ профілактики страхових випадків,  районні (міські) відділення управління  

9

Спільно з Головним управлінням Держпраці у Київській області, підприємствами, зацікавленим органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками, Київським обласним об’єднанням роботодавців взяти участь в проведенні Всеукраїнського огляду-конкурсу на присвоєння звання «Краще підприємство з охорони праці».

Квітень- листопад

Відділ профілактики страхових випадків,  районні (міські) відділення управління  

10

Спільно з Головним управлінням Держпраці у Київській області, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками, Київським обласним об’єднанням роботодавців, ЗМІ взяти участь у проведенні фіналу конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей», відборі кращих робіт, визначенні та нагородженні переможців і лауреатів фіналу конкурсу.

Березень-

квітень

Відділ профілактики страхових випадків,  районні (міські) відділення управління  

11

Спільно з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками, Київським обласним об’єднанням роботодавців, взяти участь з ушанування пам’яті загиблих на виробництві: проведенні панахид, поминальних заходів, наданні родичам загиблих на виробництві допомоги в облаштуванні могил; відвідуванні сімей загиблих, а також інвалідів праці.

Із 21-го по 28 квітня

Відділ профілактики страхових випадків,  районні (міські) відділення управління  

Примітка: Реалізація Плану  заходів не потребує витрат з бюджету Фонду соціального страхування України.

17 квітня відбулось чергове засідання колегії Фастівської райдержадміністрації де були розглянуті наступні питання: 
1. Про підсумки розгляду звернень громадян у Фастівській райдержадміністрації за І квартал 2019 року. 
2. Про стан виконання актів Президента України, центральних органів виконавчої влади, обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації у структурних підрозділах райдержадміністрації, виконавчих комітетах сільських, селищних рад.
3. Про схвалення схеми планування території Фастівського району.
4. Про реорганізацію (перепрофілювання)  Борівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів в Борівський академічний ліцей Фастівської районної ради Київської області. 
5. Про реорганізацію (перепрофілювання) Малоснітинського закладу загальної середньої освіти І-ІІI ступенів Фастівської районної ради Київської області у Малоснітинський академічний ліцей (клуб з посиленою військово-фізичною підготовкою) Фастівської районної ради Київської області 
6. Про реорганізацію (перепрофілювання) Дідівщинського НВК «Заклад ЗСО І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Фастівської районної ради Київської області в ОЗЗСО Дідівщинський НВК «Заклад ЗСО І-ІІІ ступенів – ЗДО» Фастівської районної ради Київської області з філією Томашівський НВК «Заклад ЗСО І-ІІ ступенів – ЗДО».
7. Про реорганізацію (перепрофілювання) Кожанського закладу ЗСО І-ІІІ ступенів Фастівської районної ради Київської області в ОЗЗСО Кожанський НВК «Заклад ЗСО І-ІІІ ступенів – ЗДО» Фастівської районної ради Київської області з філією Яхнівський НВК  «Заклад ЗСО І-ІІ ступенів – ЗДО».
8. Про хід виконання Програми харчування дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Фастівського району на 2016-2020 роки.
9. Про стан здійснення виконавчим комітетом Веприцької сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади.
10. Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Фастівського району за  І квартал 2019 року.
11. Про підсумки виконання районного бюджету Фастівського району за І квартал 2019 року.
12. Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет Фастівського району на 2019 рік.
13.Різне

Сьогодні, 17 квітня, голова районної державної адміністрації Василь Кравченко та голова районної ради Геннадій Сиваненко представили директора Комунального некомерційного підприємства Фастівської районної ради «Фастівський центр ПМСД» - Голованя Володимира Михайловича.
Очільники району побажали Володимиру Михайловичу та медичним працівникам центру первинної медико-санітарної допомоги успіхів, згуртованої та плідної праці направленої на розвиток медицини в районі та забезпечення населення якісними медичними послугами.
Під час зустрічі з лікарями та молодшим медичним персоналом Василь Кравченко подякував головному лікарю КНП ФРР «Фастівський центр ПМСД» Ларисі Криворучко за сумлінну та плідну роботу в ракурсі прийдешніх реформ.

З повагою відділ організаційно-інформаційної діяльності та зв'язків з громадськістю Фастівської РДА.
тел. (04565) 6-16-48

17 березня бажаючи допомогти людям і в час Великодніх свят донести їм особливу підтримку, світло і радість Воскресіння Господнього парафіяни Фастівського костелу Воздвиження Святого Хреста надали підтримку 40 родинам Фастівського району, які перебувають у складних життєвих обставинах. Усі сімї отримали продуктові набори, до складу якого входили найнеобхідніші продукти харчування, без яких не обходиться жоден великодній стіл.  Фастівський районний центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді висловлює щиру вдячність отцю Михайлу та благодійникам, які готові допомогти тим, хто цього потребує, Ваша допомога створили багатьом нашим жителям свято.

IMG 20190417 151333

 

16 квітня 2019 року в рамках проведення Тижня охорони праці у Фастівському районі відбулося засідання круглого столу на тему «Безпечне та здорове майбутнє праці» в приміщенні управління соціального захисту населення Фастівської райдержадміністрації.

Участь у заході взяли: виконуючий обов’язки начальника управління соціального захисту населення Фастівської райдержадміністрації Наталія Христенко, начальник відділу праці управління соціального захисту населення Фастівської райдержадміністрації Таміла Ткачук, головний спеціаліст, експерт з умов праці відділу праці управління соціального захисту населення Фастівської райдержадміністрації Олександр Столбенко, начальник Фастівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київської області Ірина Ткач, страховий експерт з охорони праці Фастівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київської області Жанна Поета, головний державний інспектор ГУ Держпраці у Київській області Анатолій Карлаш.

Основний акцент на засіданні зроблено на забезпеченні роботодавцями конституційного права громадян на гідні умови праці, збереженню кваліфікованого і високоефективного трудового потенціалу, що в майбутньому допоможе зупинити відтік трудових ресурсів з країни, в тому числі молоді.

Також було порушено  ряд надзвичайно важливих питань, а саме: покращення умов праці на робочих місцях, проведення  атестації робочих місць, надання рекомендацій при укладенні колективних договорів,  аналіз виробничого травматизму, розслідування нещасних випадків на виробництві, надання методичних рекомендацій підприємствам з питань охорони праці. Крім того, члени організаційного комітету  узгодили проведення заходів у Фастівському районі до Дня охорони праці, які будуть тривати з 12 по 22 квітня 2019 року.

IMG 20190416 100422

16 квітня відбулось засідання постійної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Фастівської районної державної адміністрації під керівництвом голови Фастівської райдержадміністрації Василя Кравченка. 
Були розглянуті наступні питання :
1. Про затвердження Плану заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах Фастівського району. Про впорядкування місць відпочинку населення біля водних об’єктів Фастівського району.
2. Про  епідемічну ситуацію щодо захворюваності на туберкульоз в Фастівському районі та заходи профілактики.  

IMG 20190416 101716

Перші місяці 2019 року виявились надзвичайно продуктивними для учнів та викладачів Борівської школи мистецтв. Плеяда конкурсів та фестивалів засвітила маленькі зіроньки юних талантів.

Юні володарі пензлів та фарб яскраво проявили свої здібності у виконанні надзвичайно цікавого жанру зображення неживих предметів – натюрморту. Вікторія Хайнацька стала лауреатом 3 премії та Калюжний Володимир (викладач Устинова І.П.) - дипломант обласного конкурсу «Дебют» в номінації «Натюрморт».
Крокуючи по прокладеній стежині, маленька художниця Марія Марінова (викладач Опарієнко Н.В.) гідно презентувала свою роботу, ставши лауреатом 2 премії Міжнародного конкурсу театрального, музичного та художнього мистецтва «Чарівна рапсодія 2019».
Цьогоріч порадували нас юні піаністи, потрапивши на сцени престижних конкурсів різного масштабу.

Букет з нагород різного ґатунку лише впродовж двох місяців зібрав юний вихованець Максим Маценко (викл. Оксани Тимошенко):
• 15 березня – І місце в номінації «Фортепіано» (молодша вікова категорія) ХХІІ обласного конкурсу в рамках фестивалю дитячої творчості «ДЕБЮТ»;
• 17 березня – ІІІ місце Міжнародного конкурсу "Golden stars- spring";
• став переможцем конкурсу піаністів ім.О.Вериківської;
• Лауреат Міжнародного конкурсу «Весняні голоси».

Двічі порадували школу здібні піаністки Надія Севрук та Христина Кирпач (викладач Олена Малихіна)
Надія Севрук:
• Лауреат І премії Всеукраїнського конкурсу-фестивалю «Дитячий пісенний вернісаж»;
• Лауреат І премії Всеукраїнського конкурсу «Златограй».

Христина Кирпач:
• Лауреат ІІ премії Всеукраїнського конкурсу-фестивалю «Дитячий пісенний вернісаж»;
• Лауреат ІІ премії Всеукраїнського конкурсу «Златограй».

54518784 832358387116750 4790285275584528384 n

53912544 832358540450068 1085198494643257344 n

54525324 835663943452861 4996668641819754496 n

55875516 841950656157523 8012823508633518080 n

56589733 550944178762225 8368635371281448960 n


Перелік інститутів громадянського суспільства, навчальних закладів,   та комунальних установ, які працюють з молоддю, та які реалізовували проекти в рамках здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю у 2016-2018 роках

№ з/п

Область, місто

Назва організації, закладу

Контактна особа, телефон

1.   

Вінницька обл.

Якушинецька

СЗШ І – ІІІ ступенів

 – гімназія (з продовженим днем) Вінницького району,

Вінницької області

Фасоля Наталія,

068-00-30-729

2.   

Волинська обл.

Громадська організація "Молодіжний ресурсний центр "Нові крила"

Піцик Оксана,

+380989870696

3.   

Дніпропетровська обл.

Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет"

Харченко Марина,

050-504-93-25

Благодійна організація "Міжнародний благодійний фонд "Ожина"

Видашенко Кристина,

0969558668

4.   

Житомирська обл.

Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Асоціація "КВН України" (АКУ)

Виговський Володимир Іванович,

067-23-099-11

5.   

Закарпатська обл.

Молодіжна громадська організація "Креатив"

Сігетій Марія,

097-150-75-78

6.   

Запорізька обл.

Громадська організація "Добросвіт"

Теслюк Марія,

тел.099-123-61-16

7.   

Київська обл.

Броварське навчально-виховне об'єднання Броварської міської ради Київської області

(04594) 6-13-14,

Гажала Олена Анатоліївна

Білоцерківська районна громадська організація "Товариство "Люди"

Самарський Дмитро, +380988130111

8.   

Львівська обл.

Громадська організація "Інститут суспільних ініціатив"

Альберда Тарас Григорович,

093-347-30-79

Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді"

Знетиняк Наталія

096-25-62-698

Львівська міська молодіжна громадська організація "Молодіжне об'єднання "Граніт"

Андрій Мочурад,

+380979450005

9.   

Рівненська обл

Національний університет "Острозька академія" (НуОА)

Фурман Вікторія

(03654) 300 23

068-260-96-06

10.   

Тернопільська обл.

Тернопільська спеціалізована школа

I-III ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради

Погоріла Оксана Іванівна,

098-617-24-55

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Фальфушинська Галина

+380673506531

11.   

Харківська обл

Харківський національний університет

ім. В. Н. Каразіна

Юлія Квітка, 099-014-91-95

12.   

Хмельницька обл

Благодійна організація "Благодійний фонд "Зміцнення громад"

Каріна Руда,

098-80-45-122

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Стахнюк Наталія

067-436-88-71

13.   

м. Київ

Громадська організація "Родина Героїв "Небесної Сотні"

Оксана Винничук,

095-814-32-04

Громадська організація "Українське молодіжне аерокосмічне об'єднання "Сузір'я"

Сергій Яцков,

067-700-80-64

Національна організація Скаутів України

Пугачова Віолетта,

0632266904

Сторінка 1 із 40