Для людей з вадами зору

Функції відділу управління персоналом апарату Фастівської РДА

Понеділок, 28 січня 2019, 09:30 96 0

- Організовує роботу щодо розробки структури Фастівської  районної державної адміністрації.

-  Розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та  державної служби.

          - Вносить пропозиції керівнику апарату адміністрації з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту.

- Здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи голови райдержадміністрації з питань управління персоналом.

- Контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців   Фастівської  районної державної адміністрації, що затверджує  керівник апарату райдержадміністрації, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам.

-  Проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій.

-  Вивчає потребу в персоналі на вакантні посади у Фастівській  районній державній адміністрації та вносить відповідні пропозиції голові райдержадміністрації та керівнику апарату райдержадміністрації.

-  Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законодавством вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

-  Розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В».

-  Надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В»  письмові повідомлення про результати конкурсу.

-  За дорученням  керівника апарату райдержадміністрації перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку у Фастівській  районній  державній адміністрації.

-  Разом з іншими структурними підрозділами Фастівської районної     державної адміністрації:

організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

опрацьовує штатні розписи;

спільно з відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації організовує роботу щодо мотивації персоналу  Фастівської  районної  державної адміністрації;

забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді.

- Організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців  Фастівської  районної державної адміністрації.

 - Здійснює планування професійного навчання державних службовців  Фастівської  районної державної адміністрації.

-  Узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику апарату адміністрації.

- Разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності.

- Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань.

          -  Аналізує кількісний та якісний склад державних службовців.

-  Надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Фастівської  районної державної адміністрації.

-  Обчислює стаж роботи та державної служби.

- Здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у апараті  Фастівської  районної державної адміністрації, структурних підрозділах  Фастівської  районної  державної адміністрації, а також контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління  Фастівської  районної державної адміністрації (далі – підпорядковані організації).

- Розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік.

- Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям.

- Ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку Фастівської районної державної адміністрації, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення.  

- Оформляє і видає державному службовцю та працівнику Фастівської районної  державної адміністрації службове посвідчення.

- Забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу  Фастівської районної державної адміністрації.

- Здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

- Формує графік відпусток персоналу Фастівської районної державної адміністрації, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх надання та веде облік.  

- Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників  Фастівської районної державної адміністрації.  

-  Оформляє і видає довідки з місця роботи працівника.

-  Опрацьовує листки тимчасової непрацездатності.

- У межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу Фастівської районної державної адміністрації.

 -  Забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки.

- У межах компетенції проводить разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації роботу щодо укладання, продовження

строку дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління  Фастівської районної

державної адміністрації, а також бере участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов контрактів у порядку, встановленому законодавством.

-  Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до відділу.  

-  Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у Фастівської районної державній адміністрації.

-  Забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати.

-  Здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в державному органі, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних в підпорядкованих організаціях.

- Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом.

-  Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

Останнє редагування Понеділок, 28 січня 2019 10:17