Фастівська районна державна адміністрація

Адреса: 08500, м.Фастів, Київської області, пл.Соборна,1.

Тел. (04565) 5-14-44  Факс: (04565) 6-02-31

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Розпорядок роботи: з 8.00 до 17.15, обід з 12.00 до 13.00,

вихідні: субота-неділя


  Керівництво райдержадміністрації

Голова адміністрації

Волков Юрій Віталійович

Приймальна
(04565) 5-14-44

Заступник голови  адміністрації
Тюрін Віктор Іванович

(04565) 5-14-43

Керівник апарату

Костецька Вікторія Вільївна

(04565) 5-14-42


Додаток 1

до розпорядження голови
адміністрації
від 31 жовтня 2017 року№ 571-од
 

Р О З П О Д І Л
обов’язків між головою, першим заступником голови,
заступником  голови та керівником апарату
Фастівської районної державної адміністрації
 Голова райдержадміністрації 
       
 Координує і контролює роботу першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування з питань виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань та здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, реалізацію повноважень райдержадміністрації з питань оборонної роботи та  мобілізаційної підготовки;   забезпечення законності і правопорядку; бюджету, фінансів, обліку та звітності, виконання державних контрактів і зобов’язань перед бюджетом; міжнародної та зовнішньоекономічної діяльності; здійснення в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності;  питань управління персоналом, правового забезпечення діяльності райдержадміністрації, структури і чисельності райдержадміністрації та її структурних підрозділів, а також безпосередньо спрямовує діяльність таких структурних підрозділів:      
          -    апарату адміністрації;
          -    управління фінансів;
  • головного спеціаліста з питань режимно-секретної, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.
 Координує взаємодію адміністрації з територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі:
- Фастівським відділенням поліції Васильківського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області;
 - Фастівським міжрегіональним відділом (з питань пробації) Центрального міжрегіонального управління з питань виконання покарань та пробації Міністерства юстиції України;
-   Фастівським  міжрайонним відділом Служби безпеки України в Київській області;
-  Фастівським управлінням Державної казначейської служби України  Київської області;
- Фастівським відділенням Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.
 
  Координує взаємодію адміністрації з:
Фастівською районною радою;
- Фастівською місцевою прокуратурою;
- Фастівським міськрайонним судом;
- Фастівським об’єднаним міським військовим комісаріатом;
- районним сектором Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Київській області
 - Фастівським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Київської області
 
У разі відсутності голови райдержадміністрації його функції і повноваження виконує перший заступник голови адміністрації, а в разі відсутності останнього – заступник голови райдержадміністрації.  
 
   Загальні функціональні повноваження першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації
 
Перший заступник голови, заступник голови та керівник апарату райдержадміністрації відпо­­відно до розподілу обов’язків:
 
1. Забезпечують виконання положень Конституції України,  законів Украї­­­­ни, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, основних завдань та повноважень районної  державної  адміністрації  у  визначених  сферах діяль­ності, рішень Фастівської районної ради, спрямовують, координують та контролюють роботу відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, а також районних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, та інших щодо:
- реалізації в районі послань Президента України, програм діяльності Кабінету Міністрів України, розробки відповідних заходів та планів;
- здійснення державного контролю за напрямами, визначеними у статті  16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
- формування та виконання районного бюджету;
- підготовки проектів програм соціально-економічного  та  культурного розвитку району, цільових програм з інших питань;
- аналізу і оцінки стану економічного, соціального та культур­но­го розвит­ку району у відповідних сферах;
- забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
- виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра та Віце-прем’єр-міністрів України,  голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації;
- підготовки засідань консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів, утворених головою райдержадміністрації;
-   розроблення проектів розпоряджень голови райдержадміністрації;
- вирішення питань діяльності відповідних структур­них підрозділів райдержадміністрації відповідно до розпо­ділу обов’язків.
 
2. Вносять  на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції з питань, що
що належать до компетенції райдержадміністрації;
- ініційованих міністерствами, центральними органами виконавчої влади, їх терито­ріаль­ни­ми підрозділами в районі, структурними підроз­ділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування;  
- взаємодії райдержадміністрації з Фастівською районною радою, центральними органами виконавчої влади, їх територіальними підроз­ділами, виконавчими комітетами сільських та селищних рад.
 
3. Відповідають за підготовку проектів розпоряджень голови райдерж­ад­мі­ні­страції, планів роботи райдержадміністрації, інших докумен­тів, що готу­ють­ся в райдержадміністрації, вживають вичерпних заходів щодо забезпечення процедури їх підготовки, врегулювання розбіжностей між розробниками проектів документів, візують та вносять на розгляд голови райдержадміністрації доопрацьовані проекти.
 
4. Дають доручення структурним підрозділам райдерж­адміністрації, відповідно до розподілу обов’язків. 
Організовують надання у встановленому порядку державних (адміністра­тив­них), інформаційних, у тому числі через мережу Інтернет, послуг підпоряд­ко­ваними структурами райдерж­адміністрації.
 5. За дорученням голови райдерж­адміністрації беруть  участь у розгляді питань відповідно до розподілу обов’язків в територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади в районі, струк­турних підрозділах райдержадміністрації, виконкомах сільських та селищних рад.
Від імені райдержадміністрації у встановленому порядку ведуть переговори та листування з юридичними і фізичними особами з питань, віднесених до їх компетенції.
6. За дорученням голови райдержадміністрації представляють райдержадміністрацію з відповідними повноваженнями на переговорах з представниками іноземних державних органів, юридичних осіб та громадянами інших держав.
7. За дорученням голови райдержадміністрації забезпечують розгляд депутатських запитів та депутатських звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, виступають в засобах масової інформації, дають інтерв’ю з питань, віднесених до їх компетенції.
8. В установленому порядку здійснюють особистий прийом громадян та забезпечують розгляд їх звернень.
9. Повертають ініціаторам звернення документи та інші матеріали, внесені з порушенням установленого порядку.
10. Сприяють органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам у взаємодії з структурними підрозділами райдержадміністрації.
11. Забезпечують контроль за здійсненням органами місцевого самовряду­вання делегованих повноважень органів виконавчої влади.
12. Забезпечують взаємодію райдержадміністрації з громадськими органі­за­ціями з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, у встанов­леному порядку сприяють виконанню їх статутних завдань, забезпечують додер­жання законних прав цих об’єднань громадян.
13. Вносять голові райдержадміністрації пропозиції  щодо  призначення на поса­ди та звільнення з посад у встановленому законодавством порядку керівників відповідних структурних підрозді­лів райдержадміні­страції та їх заступників, а також пропозиції щодо заохочення або притяг­нення їх до дисциплінарної відповідальності.
14. Здійснюють за дорученням голови райдержадміністрації керів­ництво відповідними консультативними, дорадчими та іншими допоміж­ними орга­нами, службами, комісіями, що утворюються головою райдерж­адміні­страції.
15. Погоджують плани роботи управлінь структурних підрозділів  райдержадміністрації  згідно  з розподілом обов’язків.
16. Погоджують у встановленому порядку укладення та розірвання   контрактів з керів­никами підприємств закладів, установ та організацій, що належать до сфери управ­ління райдержадміністрації, згідно з розподілом обов’язків.
17. Погоджують у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідних територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, зазначених у пункті 6 частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».
18. Без довіреності представляють райдержадміністрацію у судах усіх інстанцій при розгляді цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних справ з повним обсягом прав сторони судового процесу з питань, віднесених до їх компетенції згідно з цим розподілом обов’язків.
Від імені Фастівської районної державної адміністрації підписують документи та листи, адресовані судам.
19. За рішенням голови райдержадміністрації здійснюють інші функції і повноваження.
 
Перший заступник голови адміністрації
 Муцинов В.В.
 
Питання:
реалізації повноважень райдержадміністрації у сфері соціально-економічного розвитку; реалізації програм з енергозбереження та підвищення енергоефективності; управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики, державній реєстрації, надання адміністративних послуг, фінансів, планування та обліку, промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку, інформатизації; оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;  здійснення контролю за збереженням і раціональним використанням державного майна; інфраструктури, туризму, власності; будівництва,  житлово-комунального та дорожнього господарства, торгівлі, побутового, комунального обслуговування;   зайнятості населення, охорони праці та заробітної плати; додержання громадського порядку, забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та міграційної політики;  додержання правил благоустрою, збирання, утилізації і захоронення промислових, побутових та інших відходів; містобудування та архітектури, додержання законодавства з питань реклами; збереження житлового фонду; реалізації державної політики у сфері захисту населення, території від надзвичайних ситуацій; екології та природних ресурсів.
 
Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів адміністрації:
-  управління економіки ;
         -  управління соціального захисту  населення (у межах повноважень);
-  відділу з питань надання адміністративних послуг;
-  відділу з питань державної реєстрації;
- відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства;
 - головного спеціаліста з питань режимно-секретної, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації (у межах повноважень);
           - головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій.
 
 
         Координує діяльність адміністрації з:
 -  головним державним соціальним інспектором Головного управління  Держпраці у Київській області;
         - Фастівським відділенням Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області (в межах доручень голови адміністрації);
- Фастівським управлінням Державної казначейської служби України  Київської області (в межах доручень голови адміністрації);
- Фастівським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Київської області  (у межах повноважень);
         - Фастівським відділенням поліції Васильківського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області  (в межах доручень голови адміністрації);
          - районним сектором Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Київській області (в межах повноважень);
  •  управлінням Держпродспоживслужби  у Фастівському районі (в межах повноважень);
         -   Фастівським міськрайонним центром зайнятості;
         -   відділом у Фастівському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області (в межах повноважень);
          - відділом статистики у Фастівському районі (згідно з розподілом обов’язків);
  - Фастівським міжрайонним відділом лабораторних досліджень державної установи «Київський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (в межах повноважень)
 
         Взаємодіє та сприяє діяльності:
           - Фастівської дільниці Васильківської філії ПАТ «Київоблгаз»;
           - Фастівського РП ПАТ «Київобленерго»;
          - промисловим підприємствам;
           - підприємствам, установам, організаціям паливно-енергетичного комплексу; 
          -  будівельним та дорожнім організаціям;
          -  підприємствам транспорту,  зв’язку та житлово-комунального господарства;
          -  підприємствам лісового господарства;
          -  районним підприємствам торгівлі, і побутового обслуговування населення;
           - перевізників;
           - банків;
           - споживчих товариств;
          - спілки захисту та сприяння підприємництву в м.Фастові та Фастівському районі.
 

Заступник голови райдержадміністрації  
Питання:
реалізації повноважень адміністрації у сфері гуманітарної політики,   науки, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, сім’ї, жінок, молоді та неповнолітніх, гендерної політики; соціального захисту населення; ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; реалізації повноважень у сфері  сільського господарства,  додержання санітарних і ветеринарних правил; організації забезпечення надання допомоги військовим та їх сім’ям, які беруть участь у проведенні АТО на сході України; охорони пам’яток історії та культури
 
Координує та  контролює діяльність таких структурних підрозділів адміністрації:
         - управління соціального захисту населення;
         - відділу освіти;
         - відділу культури, молоді та спорту;
         - служби у справах дітей та сім’ї;
         -  районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей  та молоді;
- районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) .
         -  відділу агропромислового розвитку.
         Координує діяльність адміністрації з:
         - комунальним закладом «Фастівський центр первинної медико-санітарної допомоги»;
         - комунальним некомерційним підприємством Фастівської районної ради «Фастівська центральна районна лікарня»;
         - Фастівською філією комунального закладу Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медицини, допомоги і медицини катастроф»;
           - Фастівським управлінням Державної казначейської служби України  Київської області (в межах доручень голови адміністрації);
  • управлінням Держпродспоживслужби  у Фастівському районі;
-   Фастівським міжрайонним відділом лабораторних досліджень державної установи «Київський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (в межах повноважень);
         Взаємодіє та сприяє діяльності:
  • закладів освіти, охорони здоров׳я, культури;
  • фізичної культури і спорту;
          -  підприємств  агропромислового комплексу;
         -   агрохімічного, ветеринарного та зоотехнічного забезпечення агропро-мислового комплексу;
  • районної ради товариства мисливців та рибалок;
  • асоціації фермерів;
  • ради сільськогосподарських підприємств Фастівського району.
 
 
 
Керівник апарату райдержадміністрації
Костецька В.В.
 
  Питання:
 
 
реалізації повноважень адміністрації у сфері адміністративно-територіального устрою; інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю; питання державної служби, організації роботи апарату райдержадміністрації, організаційного матеріального та іншого забезпечення діяльності  райдержадміністрації; архівної справи; взаємодії з апаратом облдержадміністрації та органами місцевого самоврядування із зазначених питань; участі у проведенні виборів і референдумів у межах, визначених законодавством; додержання законодавства про державну таємницю та інформацію; взаємодії між органами виконавчої влади та громадськими організаціями і політичними партіями; сприяння релігійним організаціям.
 
Координує та контролює діяльність відділів та інших структурних підрозділів апарату адміністрації:
відділу управління персоналом;
         - відділу організаційно-інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю;
         - юридичного відділу;
         - загального відділу;
         - відділу фінансово-господарського забезпечення;
         - відділу ведення Державного реєстру виборців;
         - архівного сектору.
          - головного спеціаліста з питань режимно-секретної, оборонної та мобілізаційної роботи (в межах повноважень).    
 
Взаємодіє та сприяє діяльності:
          -  засобів масової інформації;
- районних організацій політичних партій та громадських об’єднань, що легалізовані та діють на території району;
-  релігійних організацій;
- виконавчим комітетам сільських, селищних рад.
 
 
 Керівник апарату
 адміністрації                                                                          В.В.Костецька                  
 
Додаток 2
до розпорядження голови
адміністрації
 
 
 
ЗДІЙСНЕННЯ ОБОВ΄ЯЗКІВ
голови райдержадміністрації, першого заступника голови,
заступника голови  та керівника апарату райдержадміністрації
у разі  їх відсутності або за наявності відповідної вакансії
 
 
Посада
 
Хто заміщає
 
Голова райдержадміністрації 
Воронін Д.О.
 
Перший заступник заступник голови райдержадміністрації
Муцинов В.В.
 
 
 
Перший заступник голови райдержадміністрації 
Муцинов В.В.
 
 
 
Заступник голови райдержадміністрації
Волков Ю.В.
 
Заступник голови райдержадміністрації
Волков Ю.В.
 
 
 
 
Перший заступник голови райдержадміністрації 
Муцинов В.В.
 
Керівник апарату райдержадміністрації
Костецька В.В.
 
 
 
Заступник голови райдержадміністрації
Волков Ю.В.
 
 
 
 
 
Керівник апарату
адміністрації                                                                               Костецька В.В.
 

29 серпня 2018 року директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Людмила Воровська провела семінар-нараду  з соціальними робітниками центру , на якій було розглянуто низку питань, зокрема:

1. Про підготовку до осінньо- зимового періоду.

2. Про підготовку до відзначення Міжнародного дня людей похилого віку в Фастівському  районі.

3.Про оформлення документів на монетизацію коштів по субсидіях (було нагадано про те, що останній день подачі заяв - 31.08.2018р.).

4. Різне.

29 серпня відбулась постійна комісія з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Фастівської районної державної адміністрації під керівництвом першого заступника голови Фастівської райдержадміністрації Володимира Муцинова. Участь взяли: керівники спеціалізованих служб цивільного захисту району, члени районної комісії ТЕБ та НС.

Були розглянуті такі питання :

1. Про запобігання масових інфекційних захворювань і харчових отруєнь серед населення Фастівського району в тому числі щодо дотримання санітарного законодавства закладів громадського харчування (закусочних, кіосків, та інших закладів громадського харчування швидкого приготування).

2.Про підготовку господарського комплексу та об’єктів соціально- культурного призначення Фастівського району до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 рр.

 3. Про підготовку навчальних закладів Фастівського району до нового 2018-2019 навчального року з питань забезпечення протипожежної безпеки, охорони праці, техніки безпеки.

4. Різне.

 

30 серпня заступник голови Фастівської районної державної адміністрації Юрій Волков провів засідання координаційної ради з питань розвитку фізичної культури і спорту у Фастівському районі. В даному заході прийняли участь: виконуючий обов'язки начальника відділу культури, молоді та спорту Фастівської райдержадміністрації Тетяна Раджабова, начальник відділу освіти Фастівської райдержадміністрації Олена Рудаківська, директор ДЮСШ Олександр Чечко, голова федерації футболу Фастівського району Віктор Христинко, голова ФСТ "Колос" Микола Журба, вчителі фізичної культури району, тренери-викладачі ДЮСШ. 

Були розглянуті наступні питання.

1. Звіт про роботу дитячої юнацької спортивної школи.

2. Про організацію спортивних зборів.

3. Про хід виконання Програми "Фастівщина спортивна" на 2017-2021 роки.

4. Про відзначення Дня фізичної культури і спорту у Фастівському районі.

5. Різне.

З 1 вересня в кожній школі в Україні  стартує новий навчальний рік. В нашому районі в цей день гостинно відчинили свої двері для школярів 20 навчальних закладів, з них 11 загальноосвітніх шкіл, 7 навчально-виховних комплексів, 2 опорних загальноосвітніх комплекси та 2 філії закладів загальної середньої освіти.

Перший дзвоник - це завжди хвилююча подія. В цьому році в районі 413 першокласників переступили поріг школи. Для них розпочнеться цікаве шкільне життя, перший навчальний рік, перший дзвоник, перший урок, перша вчителька, перша оцінка на шляху до Країни Знань. 

Також для 132 одинадцятикласників цей навчальний рік буде останнім і вирішальним, він прокладе межу між дитинством і дорослим життям.

Свято першого дзвоника сповістило про початок нового 2018 – 2019 навчального року. Хай він буде мирним і спокійним, хай збудуться дитячі мрії й батьківські надії. Щасливої дороги тобі, новий навчальний рік! 

1 вересня о 00:50 до оперативно-диспетчерської служби Фастівського району надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку за адресою: Фастівський район, с. Томашівка, вул. Ірпінська, 1.

На місце виклику терміново направлено чергові караули ДПРЧ-30 та МПО Дідівщина.

По прибуттю на місце виклику встановлено, що будівля площею 100 квадратних метрів повністю охоплена вогнем.

Пожежу було локалізовано о 01:30 та о 03:30 повністю ліквідовано.

Пожежею знищено весь будинок та господарські речі.

Над знешкодженням вогню працювало 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу.

Причина пожежі наразі встановлюється.

У середу, 05 вересня 2018 року, відбудеться пряма телефонна лінія з питань ВИМКНЕННЯ АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ, під час якої на запитання громадян відповідатиме представник Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення у Київській  області Ревенко Михайло Федорович.

Звертатись з 10.00 до 13.00 за телефоном (044) 286-82-65.

31 серпня службою у справах дітей та сім'ї Фастівської районної державної адміністрації з метою профілактики бездоглядності, правопорушень серед дітей та молоді, запобігання вживанню неповнолітніми спиртних напоїв, продажу підліткам спиртних та тютюнових виробів, проведено плановий профілактичний рейд «Підліток» у с. Фастівець.

 Під час проведення профілактичного заходу неповнолітніх, які перебували в місцях масового відпочинку без нагляду дорослих не виявлено. Власникам закладів торгівлі рекомендовано дотримуватися законодавства України щодо недопущення продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім, та перебування осіб до 16-ти років в даних закладах після 22.00 годин.

Під час виїздів порушень Закону України «Про захист суспільної моралі» та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування у нічний  час»  виявлено не було.

Шановні підприємці Київщини!

Прийміть мої щирі вітання з нагоди професійного свята – Дня Підприємця!

У цей святковий день висловлюю подяку усім ініціативним, наполегливим та  енергійним людям, які успішно організували і розвинули свою справу. Завдяки вашій щоденній наполегливій праці й професіоналізму будується основа успішної економіки Київщини. Адже, саме ви сприяєте наповненню бюджету, створенню нових робочих місць, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світових ринках та реалізації започаткованих в Україні реформ.
Підприємці Київщини завжди були і є надійною опорою розвитку регіону, рушійною силою модернізації економіки.
І влада не стоїть осторонь. Київською облдержадміністрацією  ефективно реалізуються заходи, спрямовані на покращення та розвиток бізнес-клімату, поліпшення ресурсного та інформаційного забезпечення суб’єктів малого і середнього підприємництва, створення сприятливого інвестиційного середовища. Слід зазначити, що лише за І півріччя цього року від малого та середнього бізнесу до бюджетів усіх рівнів Київської області сплачено майже 8 мільярдів гривень, з яких 900 мільйонів гривень від фізичних осіб-підприємців.
Сьогодні ми вибудовуємо відносини взаємодовіри та взаємодопомоги між бізнесом та владою, взявши за основу принципи партнерства.
Шановні підприємці, ми високо цінуємо ваш внесок у  забезпечення економічної та соціальної стабільності.
Переконаний, що спільними зусиллями зможемо досягти економічного процвітання нашої рідної Київщини.
Нехай це професійне свято додасть сил, наснаги, успіхів в усіх починаннях та процвітання бізнесу. Бажаю вам і вашим родинам миру, злагоди та сімейного благополуччя!