Як закрити ФОП

П'ятниця, 26 жовтня 2018, 11:34 1308

ЯК ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ – ПІДПРИЄЦЮ (ФОП) САМОСТІЙНО ПРИПИНИТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНСТЬ?

І. ПОДАЧА ЗАЯВИ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО ДЕРЖАВНОЛГО РЕЄСТРАТОРА

Відомості про фізичну особу – підприємця містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З метою припинення державної реєстрації підприємницької діяльності ФОП, підприємець подає державному реєстратору заяву про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за формою 12 (Затверджено Наказом Мін'юст України від 18.11.2016 № 3268/5) та надає документ, який посвідчує особу (паспорт громадянина України/тимчасове посвідчення громадянина України/паспортний документ іноземця/посвідчення особи без громадянства/ посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України).

Однак, у випадку коли фізична особа-підприємець не може особисто подати документи через уповноважену особу, повноваження якої нотаріально завірені у довіреності на здійснення представництва інтересів ФОП у державних органах/установа/організаціях.

Для подачі документів державному реєстратору необхідно надати перелік документів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 18 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а саме:

1) заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням - у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням;

2) ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв’язку з її смертю, визнанням її безвісно відсутньою або оголошенням померлою.

В наслідок цього, за результатом наданих документів, державний реєстратор протягом 24 годин після надходження документів, поданих для реєстрації припинення юридичної особи зобов’язаний внести відомості в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та надсилає цю інформацію до податкової, органів статистики, Пенсійного фонду.

ІІ. ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ В ДФС УКРАЇНИ (державній фіскальній службі України)

2.1. Подання заяви про зняття обліку в ДФСУ

Державна фіскальна служба України анулює статус платника єдиного податку шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку у разіприпинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем відповідно до закону - в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення. (відповідно до вимог пп. 2 п. 299.10 Податкового кодексу України).

Таким чином, для зняття з обліку в ДФСУі, ФОП повинен подати заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування згідно порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування (відповідно до вимог  Наказу Міністерства фінансів України від 20.12.2011 № 1675).

У заяві про припинення підприємницької діяльності ФОП (заявник)  зазначає відомості про дату (період) припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності (відповідно до вимог п.7 пп. 298.3.1 Податкового кодексу України).

Останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до ДФСУ заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

Платникам 1-ї та 2-ї груп, єдиний податок  необхідно сплатити за весь календарний місяць, у якому було подано заяву до ДФСУ, навіть якщо реєстрацію єдинника анульовано на початку або в середині зазначеного календарного місяця.

Дата зняття з обліку в ДФСУ - це дата отримання відомостей про державну реєстрацію припинення діяльності.

Однак потрібно пам’ятати, що підприємця не знімуть з обліку у разі, якщо в нього є заборгованість зі сплати єдиного податку.

2.2. Подача звітності

Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП, фізична особа продовжує обліковуватись в ДФСУ як фізична особа - платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності.

Фізична особа-підприємець повинна  провести остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності та в установлені законом строки подати відповідному контролюючому органу річну податкову декларацію за звітний рік у передбачені строки, а саме:

  • підприємцями 1 та 2 груп - протягом 60 календарних днів після завершення звітного періоду;
  • платниками 3 групи - протягом 40 календарних днів після закінчення звітного періоду.

Декларація надається в паперовому вигляді, з написом від руки «Ліквідаційна».

2.3. Проведення перевірки

Державна фіскальна служба може призначити та провести документальну перевірку фізичної особи - платника податків за наявності підстав та з урахуванням строків давності, передбачених Податковим кодексомУкраїни.

Відповідно до вимог п.102.1. Податкового кодексу України строк давності становить 1095 днів.

Контролюючі органи можуть перевірити за період ведення діяльності фізичною особою – підприємцем наступну інформацію:

  • своєчасність декларування доходів і сплати податків;
  • подання звітності та сплату ЄСВ.

Після припинення підприємницької діяльності, платник податків залишається на обліку в контролюючих органах (ДФСУ) для можливості проведення взаєморозрахунків по платежам за податками та зборами.

 III. ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ В ПФ УКРАЇНИ

Після отримання від державного реєстратора повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності, орган Пенсійного фонду України, в якому ФОП перебуває на обліку, в 10-денний термін проводить документальну перевірку платника єдиного внеску, який має найманих працівників, щодо правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску.

На підставі акту перевірки, платник єдиного внеску здійснює остаточні розрахунки з ПФУ.

Фізичні особи - підприємці, які не мають найманих працівників, подають до органу ПФУ звіт про нараховані суми єдиного внеску за період роботи у звітному році та копію акту перевірки ДФСУ та проводять остаточні розрахунки.

Рішення про не проведення перевірки платників єдиного внеску може бути за наявності одночасно наступних умов:

  • платником єдиного внеску подана вся передбачена Законом звітність з нульовими показниками;
  • платником єдиного внеску у період після 01 січня 2011 року не використовувалась праця фізичних осіб;
  • у контролюючому органі відсутня інформація щодо нарахування (виплати) платнику єдиного внеску доходів, які є базою нарахування єдиного внеску;
  • у платника єдиного внеску відсутня заборгованість зі сплати єдиного внеску;
  • платник єдиного внеску (фізична особа - підприємець) знімається з обліку після проведення перевірки (у разі її проведення), здійснення остаточного розрахунку зі сплати єдиного внеску та закриття інтегрованих карток.

Після проведення позапланової перевірки фізичної особи - підприємця, яка має найманих працівників, звірення розрахунків з платником єдиного внеску, проведення ним остаточного розрахунку та на підставі довідок про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів, наданих фондами соціального страхування, орган Пенсійного фонду України складає довідку про відсутність заборгованості.

Датою зняття з обліку платника єдиного внеску є дата внесення запису до реєстру страхувальників.

IV. ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ

Фізична особа-підприємець повинна закрити всі наявні банківські рахунки, які були зареєстровані на неї як на ФОП,  шляхом подачі відповідної заяви до відділення банку.

У разі, якщо після припинення підприємницької діяльності залишились незакритими його рахунки у фінансових установах (крім рахунків, відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних осіб), ДФС доводить до відома цих установ таку інформацію про припинення підприємницької діяльності та зняття з обліку платника податків.

 

ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ: Артура Сергійовича Кір’якова, http://www.liga.net/, http://protokol.com.ua/ru/instruktsiya_yak_samostiyno_likviduvati_fop/

Останнє редагування П'ятниця, 26 жовтня 2018 11:36